Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Od Prometeusza do Pigmaliona. Mityczni stwórcy i twórcy w sztuce dawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-OP-K Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: "Od Prometeusza do Pigmaliona. Mityczni stwórcy i twórcy w sztuce dawnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest omówienie recepcji tematów

mitologicznych poświęconych artystom w europejskiej

sztuce dawnej. Przeglądowi dzieł i motywów będzie

towarzyszyła refleksja dotyczące autotematycznej funkcji

tych przedstawień oraz ich roli w formułowaniu refleksji o

sztuce w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Pełny opis:

Kurs obejmuje spotkania tematyczne poświęcone

wybranym postaciom mitycznych twórców i stwórców w

iluminacjach książkowych, grafice, malarstwie i rzeźbie.

Przedmiotem wspólnego namysłu będą także sposoby w

jakie odnoszono się do Metamorfoz Owidiusza,

różnorodnego i nieprzebranego źródła na temat mitologii

antycznej, w średniowieczu i nowożytności oraz przemiany

zachodzące w recepcji poematu na przestrzeni wieków.

Przegląd poruszanych tematów będzie koncentrował się na:

(1) przekazach o mitycznych i nie-mitycznych artystach

oraz roli wątków autotematycznych w Metamorfozach

Owidiusza, (2) recepcji Owidiusza w sztuce dawnej, a

także na postaciach mitycznych twórców i stwórców takich

jak (3) Prometeusz, (4) Hefajstos, (5) Apollo, (6) Orfeusz,

(7) Arachne, (8) Ariadna, (9) Dedal, (10) Narcyz i (11-12)

Pigmalion.

Istotną częścią zajęć będzie pogłębianie problematyki

kursu podczas indywidualnej pracy studentów. Zadaniem

uczestników zajęć będzie wybranie dowolnego

przedstawienia związanego z tematyką konwersatorium

oraz poddania go samodzielnej analizie oraz interpretacji.

Wyniki swoich prac studenci przedstawią w formie

piętnastominutowej prezentacji na jednych z ostatnich

zajęć.

Literatura:

Źródła:

Filostrat Starszy, Obrazy, przeł. R. Popowski (Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004).

Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, (Wrocław; Kraków: 1995.

Pliniusz, Historia naturalna (wybór), przeł. I. i T. Zawadzcy, (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Warszawa: De Agostini, 2004), t. 1-2.

Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, przeł. K. Estreicher (Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985-1990), t. 1-9.

Wilhelm z Lorris, Jan z Meun, Powieść o róży, przeł. M. Frankowska-Terlecka i T. Giermak-Zielińska (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997).

Podstawowe opracowania:

B. Fabiani, Antyk w malarstwie. XV-XXI wiek (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2017).

L. Freedman, Classical Myths in Italian Renaissance Paintings (Cambridge: Cambridge University Press: 2011).

M. Głowiński, Mity przebrane (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990).

The Handbook to the Reception of Ovid, eds. J. Miller, C. E. Newlands (Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley Blackwell, 2014).

D. Lateiner, “Mythic and Non Mythic Artists in Ovid’s Metamorphoses,” Ramus, t. 13, z. 1 (1984): s. 1-30.

E. W. Leach, “Ekphrasis and the Theme of Artistic Failure in Ovid’s Metamorphoses”, Ramus, t. 3, nr 2 (1974): s. 102-142.

Metamorphosis: The Changing Face of Ovid in Medieval and Early Modern Europe, eds. A. Keith, S. Rupp (Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2007).

Ovid Renewed: Ovidian Influences on Literature and Art from the Middle Ages to the Twentieth Century, ed. Ch. Martindale (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

Ovidian Transformation: Essays On Ovid’s Metamorphoses and Its Reception, eds. P. Hardie, A. Barchiesi and S. Hinds (Cambridge: Cambridge Philological Society, 1999).

A.W.G. Poseq, “The allegorical content of Carravagio’s ‘Narcissus’”, Source, t. 10 (1991): s. 21-31.

O. Raggio, “The Myth of Prometheus: Its Survival and Metamorphoses up to the Eighteenth Century”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, t. 21, nr 1/2 (1958): s. 44-62.

J. D. Reid, The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s (New York; Oxford: Oxford University Press, 1993), t. 1-2.

Die Rezeption der Metamorphosen des Ovid in der Neuzeit. Der antike Mythos in Text und Bild. Internationales Symposion der Werner Reimers-Stiftung Bad Homburg v.d.H. (22. bis 25. April 1991), hrsg. H. Walter, H-J. Horn (Berlin: Gebr. Mann, 1995).

P. B. Salzman-Mitchell, A Web of Fantasies: Gaze, Image, and Gender in Ovid’s Metamorphoses (Columbus: Ohio State University Press, 2005).

H. Semmelrath, Der Orpheus-Mythos in der Kunst der italienischen Renaissance. Eine Studie zur Interpretationsgeschichte und zur Ikonologie (Köln: Universität, 1994).

Szczegółowa lista lektur na poszczególne zajęcia zostanie podane w trakcie kursu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student rozpoznaje tematy związane z postaciami

mitologicznych artystów w sztuce dawnej i zna ich

literackie pierwowzory,

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł

sztuki w powiązaniu z historią i kulturą dawną.

Umiejętności:

- potrafi dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów

literackich za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych,

- potrafi rozpoznawać i analizować podstawowe

zagadnienia związane z przedstawieniami mitycznych

twórców w sztuce dawnej,

- umie prezentować wyniki indywidualnej pracy w formie

ustnej i pisemnej.

Kompetencje społeczne:

- student ma szacunek dla różnych stanowisk i opinii,

- ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych

środków służących do realizacji wskazanych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje studentów (30 % oceny końcowej),

przygotowanie do zajęć (30% oceny końcowej), aktywny

udział w dyskusjach (40% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroziewicz
Prowadzący grup: Karolina Mroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.