University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Practical learning of the Russian language with elements of translation II

General data

Course ID: 3202-S2OPJR12e
Erasmus code / ISCED: 09.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Practical learning of the Russian language with elements of translation II
Name in Polish: Praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami translacji II
Organizational unit: Institute of Russian Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Russian
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Well-developed skills and habits in four basic language competences, demonstrating mastery of Russian at C1 level according to CEFR. Fluent knowledge of Polish.


Short description:

The aim of the course is the practical application of knowledge, skills and language habits defined for C1 level according to CEFR (C1.4 course). Classes are complex, they are realized by learning to translate from Russian and into Russian. Written translations include journalistic, academic humanities and other texts.

Full description:

The classes are aimed to improve language and communication skills using basic language skills (comprehension listening, speaking, reading and writing). This task will be implemented by:

- making various types of translations (written and oral, with dictionaries and without dictionaries),

- training students to work individually with dictionaries,

- enriching vocabulary by preparing a presentation of his/her own choice of articles in Russian,

- developing the ability to express himself/herself freely on current topics,

- developing the ability to formulate written statements with regard to a particular style of language,

- mastery of phonetic, intonation and accentuation skills,

- reinforcing and expanding the knowledge of practical grammar.

Bibliography:

1. Agiejenko F.L., Imiena sobstwiennyje [w:] Agiejenko F.L., Zarwa M.W., Słowar’ udarienij russkogo jazyka, Izdatielstwo Russkij Jazyk, Moskwa 1993.

2.Wojłowa W.A., Golcowa N.G., Sprawocznik-praktikum po russkomu jazyku, Izdatielstwo Proswieszczenije, Moskwa 1996.

3. Gilariewskij R.S., Starostin B.A., Inostrannyje imiena i nazwanija w russkom tiekstie, Izdatielstwo Wysszaja Szkoła, Moskwa 1985.

4. Konopielko B., Uczebnyje tieksty dla zaniatij po pieriewodu, Wrocław 1995

5. Rozental D.E., Sprawocznik po prawopisaniju i litieraturnoj prawkie, Izdatielstwo Аjris Rolf, Moskwa 1997.

6. Rossija. Bolszoj lingwostranowiedczeskij słowar’, pod obszcz. ried. J.J. Prochorowa, Izdatielstwo АSТ-Press, Moskwa 2007.

7. Encykłopiedija russkich obyczajew, awtor-sost. N.A. Judina, Izdatielstwo Wecze, Moskwa 2004.

8. Pisownia polska, Wrocław 1957 (lub rozdziały traktujące o zasadach transliteracji i transkrypcji alfabetu rosyjskiego oraz pisowni i odmianie rosyjskich nazw własnych, zamieszczone w słownikach ortograficznych, np. w Nowym słowniku ortograficznym PWN, Warszawa 1997).

9. Wawrzyńczyk J, Rosyjsko-polski słownik wyrazów i zwrotów trudnych, Wyd. TEPIS, Warszawa 2000.

10.Słowniki dwujęzyczne, słowniki objaśniające, encyklopedie.

11. Internet: www.rambler.ru; www.gramota.ru; www.sokr.ru; elektroniczne edycje prasy rosyjskiej.

12.www.gugik.gov.pl/komisja (nazewnictwo geograficzne Polski i świata, nazwy państw).

Learning outcomes:

KNOWLEDGE

1. The student knows and understands in-depth the principles of forming complex oral and written statements and has basic knowledge of translation

2. The student has deep and systematic knowledge of practical grammar and vocabulary of Russian with particular emphasis on journalistic and academic style

SKILLS

1. The student is able to produce extended, different in style oral and written statements, using freely and fluently all the communication skills in oral and written statements at C1-C2 level

2. The student is able to make oral and written Polish-Russian and Russian-Polish translations on the subjects expected by the program

3. The student is able to prepare his/her own statements in Russian within the subjects covered by the program, using various sources

Assessment methods and assessment criteria:

Assessment of the course:

- presence and active participation in classes,

- systematic preparation for the assigned material,

- preparing homeworks and control works on time,

- active participation in preparation for presentations, speeches, projects.

In order to obtain a credit the following criteria are taken into account:

- achieving the assumed learning outcomes covering all relevant aspects - 5,0 (very good grade)

- achieving the assumed learning outcomes covering all relevant aspects with a small number of errors or inaccuracies - 4,5 (good plus)

- achieving the assumed learning outcomes not taking into account some (less important) aspects - 4,0 (good grade)

- achieving the assumed learning outcomes, omitting some important aspects and with significant inaccuracies - 3,5 (satisfactory plus)

- achieving the assumed learning outcomes, omitting important aspects or with serious inaccuracies - 3,0 (satisfactory)

- no achievement of the assumed learning outcomes - 2,0 (unsatisfactory)

The components of assessment:

- continuous assessment (the current preparation for classes and activities) - 30%

- control tests during the semester (translation into Russian) - 35%

- presentations, speeches, projects – 35%

Evaluation criteria of written translation:

a/ compliance of the content in the translation with the content of the original,

b/ terminology and phraseology,

c/ applying the basic translator toolkit,

d/ lexical, grammatical and spelling correctness,

e/ adaptation of linguistic means to the nature of the statement.

Criteria for the assessment of oral statement:

a/ communicative efficiency (the student communicates very effectively and correctly, with fluency, uses efficient interaction strategies and rhetorical conventions)

b/ fluency and cohesion of speech, phonetic correctness

c/ correct usage of grammatical structures (full or almost full)

d/ proper and rich selection of vocabulary consistent with the topic

e/ stylistic suitability (appropriate usage of vocabulary and syntactic structures)

The final exam includes the material of I and II semester. The final exam consists of written and oral parts:

- written part (text for translation from Polish into Russian with the length of approximately 2000 characters)

Evaluation criteria of written translation.

60% – 68% - 3 (satisfactory)

69% - 77% - 3+ (satisfactory plus)

78% - 86% - 4 (good)

87% - 95% - 4+ (good plus)

96% - 100% - 5 (very good)

- oral part (lexical and stylistic analysis of text with the length of approximately 1800 characters)

The condition for passing the exam is passing its written and oral parts.

THE TOTAL EFFORT OF THE STUDENT - BALANCE OF ECTS POINTS

Student's workload during the classes requiring direct participation with the teacher: 122 hours. ECTS: 4 including:

- participation in the classes 120 hours.

- participation in the exam 2 hours.

Individual student's workload: 150 hours. ECTS: 5 including:

Individual study of course material/preparation for classes 40 hours.

Doing homework (speech, presentation, essay, etc.) 40 hours.

Preparation for control works 30 hours.

Preparation for passing the credit/exam 40 hours.

TOTAL

Student's workload during the classes requiring direct participation with the teacher and individual student's workload: 272 hours. ECTS: 9

Practical placement:

No professional training within the subject.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)