University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The history of the culture of the countries of the region after 1918 (II) - Russia

General data

Course ID: 3224-D2HISROS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The history of the culture of the countries of the region after 1918 (II) - Russia
Name in Polish: Historia kultury krajów regionu po 1918 r. (II) - Rosja
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Mode:

Classroom

Short description:

The aim of the classes is to familiarize students with the main problems of the history of culture in Russia in the context of political and social history from 1918 to the present day.

Full description:

The aim of the course is to familiarize students with the main problems of the history of Russian culture in the context of political and social history from 1918 to the present day. It will take into account such problems as the interaction of cultures, national and state ideologies, social movements, mentality, changes in mentality, cultural changes and discussion on the meaning of national history. The student develops his/her research skills, learns to gain knowledge on his/her own, using the support of a research tutor.

1. The civil war in Russia and its impact on the cultural face of Russia

2. Establishment of the USSR. Culture and society of the USSR in the twenties

3. Soviet society under the conditions of Stalinism

4. The Soviet Union on the international stage (1922-1941)

5. The German-Soviet war (1941-1945): reasons, course, effects

6. The Soviet Union in the era of post-war Stalinism (1945—1953)

7. Attempts at reforming the Soviet society (1953—1964). Khrushchev's thaw

8. Real socialism. USSR in the years 1965—1985

9. Alternative culture. Soviet dissident movement

10. "Reconstruction" of Gorbachev. State and society reforms. The collapse of the USSR.

11. Political, social and cultural transformations in Russia (1991-1999)

12. Socio-political and cultural situation in Russia after 2000.

13. Russia and the world. The Russian Federation in the international arena

14. The national and religious situation of the Russian Federation

15. Non-Russian nations in Russia: politics and culture

Student workload:

Participation in classes in the classroom - 30 hours (1 ECTS)

Preparation for classes - 30 hours (1 ECTS)

Preparation for the exam - 30 hours (1 ECTS)

Bibliography:

General texbooks:

Bazylow Ludwik, Wieczorkiewicz Paweł, Historia Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.

Riasanovsky Nicholas, Steinberg Mark, Historia Rosji, Kraków 2009.

References:

Bieleń S., Raś M., Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Birstein V., Smiersz – tajna broń Stalina. Sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej, Kraków 2013.

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz świata czy koniec gry? Warszawa 2009.

Federacja Rosyjska 1991—2001, red.: J. Adamowski, A. Skrzypka, Warszawa 2002.

Fursenko A., Naftali T., Tajna wojna Chruszczowa, Warszawa 2007.

Gdański J., Zapomniani żołnierze Hitlera, Warszawa 2005.

Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2002.

Hoffmann J., Rosyjscy sojusznicy Hitlera. Własow i jego armia, Warszawa 2008.

Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa 1991.

Kenez P., Odkłamana historia Związku Radzieckiego, Warszawa 2008.

Koralewski J., Radzieccy Niemcy. Między deportacją a masową emigracją (1941-1991), Poznań 2010.

Martin M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917—1991, Warszawa 1998.

Materski W., Od cara do „cara“. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017.

Nowak A., Jak rozbić Rosję? Idee polskiej polityki wschodniej (1733-1921), Kraków 1999.

Potyrała B., Fudali R., Od zwycięstwa do upadku. Siły zbrojne Związku Radzieckiego 1945-1991, Warszawa 2009.

Raś M., Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych w latach 1991-2001, Warszawa 2002.

Rotfeld A., Myśli o Rosji… i nie tylko, Warszawa 2012.

Skrzypek A., Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985-2004, Warszawa 2004.

Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001.

Sobczak J., O Rosji nieco inaczej. Szkice i eseje z dziejów politycznych Rosji XVIII-XX w., Olsztyn 2001.

Sokołow B., ZSRR pod okupacją, Warszawa 2011.

Sołonin M., 22 czerwca 1941 czyli Jak zaczęła się Wielka Wojna ojczyźniana, Poznań 2007.

Sołonin M., Nic dobrego na wojnie, Poznań 2012.

Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag, t.1-3, Warszawa 1990.

Staniszkis J., Świder K., Marciniak W., Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej idei „właściwego istnienia“ do koncepcji imperium i geopolityki, Warszawa 2016.

Suworow W., Lodołamacz, Warszawa 1997.

Śmigielski R., Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992—2004, Warszawa 2006.

Świder K., Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji w kontekście przemian ideowych, politycznych i ekonomicznych, Warszawa 2013.

Wierzbicki A., Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011.

Wierzbicki A., Rosja dla Rosjan: nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Warszawa 2018.

Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009

Learning outcomes:

After completing the course, the student:

[Knowledge:]

1) knows and understands, to a basic degree, the history of Russia after 1918 and the issues, concepts and historical concepts linking it with Central and Eastern Europe as a region, with particular emphasis on cultural processes and phenomena in the context of social and political changes (K1_W04; Reference to P6S_WG Scope and depth, P6S_WK Context / determinants, effects)

2) knows and understands, to a basic degree, issues related to the development of national, religious, socio-political and economic relations in Russia after 1918 (K1_W06; Reference to P6S_WG Scope and depth, P6S_WK Context / conditions, effects)

[Skills:]

3) can search, select, analyze and use the information he needs from various sources (K1_U01; Reference to P6S_UW Using knowledge / solving problems and tasks performed)

4) is able to develop their research skills, independently acquire knowledge, using the support of a research tutor; skillfully formulate thoughts, present the results of research in the form of an oral or written statement (of various types) (K1_U03; Reference to P6S_UW Using knowledge / solving problems and tasks performed)

5) is able, referring to the acquired theoretical and practical knowledge, to use it in typical professional statements concerning the history of Russia after 1918, as well as their specificity in the global context, to construct them logically, referring to the positions of other participants in these communication situations (K1_U06; Reference to P6S_UW Exploitation of knowledge / problem solved and tasks performed)

[Social competence:]

6) is ready to critically assess his knowledge, continuous training and supplementing acquired knowledge (K1_K01; Reference to P6S_KK)

7) is ready to participate in cultural life and use its various forms (K1_K05; Reference to P6S_KR)

Assessment methods and assessment criteria:

The condition for admission to the exam: attendance (in accordance with the Study Regulations at the University of Warsaw). The student has the right to 2 unexcused absences, each subsequent one requires a justification. The lecturer decides whether to accept the excuse. Exceeding excused and unjustified absences for 50% of classes may be the basis for failing the course. If the number of absences exceeds the permissible number, the student should ask the lecturer to determine the form of crediting the material from the classes.

Unauthorized absences from the classes within the prescribed period shall result in the loss of the first credit date. The student has the right to make up for absences and take the exam on the re-sit date.

Classes will be conducted in the form of a discussion on the assigned readings or material presented by the teacher in the form of a presentation. Active participation in the discussion means participation in the discussion during at least 50% of the classes.

There will also be a written work (3-6 pp.) or a presentation on a topic assigned by the teacher. The deadline for submitting a written work is the date set by the teacher during the first or second class. People absent from these classes are required to obtain information from the teacher who teaches them.

The exam will be oral. It will cover the knowledge of the material discussed in class during the semester and one book selected by the student from the list of literature provided (does not apply to books marked as general textbooks). The exam will consist of three questions - two randomly selected from the material discussed in class, one of the selected reading material.

The final mark comprises the following elements:

Active and substantive participation in classes (20%).

Written work or presentation on a topic designated by the teacher (20%).

Oral exam consisting of three questions (60%)

(complete answer to the question = 20%, partial = 10%)

Grading system:

0% -49% - 2

50% -60% - 3

61% -70% - 3+

71% -80% - 4

81% -90% - 4+

91% -100% - 5

Additional knowledge - 5+

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Jerzy Grzybowski
Group instructors: Jerzy Grzybowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Seminar - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)