Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne warianty języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-JF164 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalne warianty języka angielskiego
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z językoznawstwa formalnego
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Charakterystyka podstawowych dialektów języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu dźwięków oraz wymowy.

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony podstawowym dialektom i akcentom języka angielskiego. Obejmuje wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w dialektologii, podstawową charakterystykę dialektów standardowych i niestandardowych oraz omówienie dialektów i akcentów języka angielskiego. Opis dialektów obejmuje cechy fonologiczne, morfologiczne oraz leksykalne ze szczególnym naciskiem na różnice w wymowie. Zakres tematów:

1. podstawowe pojęcia z zakresu dialektologii

2. dialekty i akcenty

3. dialekt standardowy i dialekty niestandardowe

4. Received Pronunciation (RP)

5. dialekty angielskie: północny, południowy, Midlands, East Anglia, Cockney, Estuary English

6. szkocki, irlandzki i walijski angielski

7. amerykański angielski i jego odmiany: General American, południowy oraz wschodni

8. austalijski angielski i jego odmiany

9. inne odmiany języka angielskiego: indyjski, afrykański, itd.

10. pidżyny i kreole

Literatura:

1. Cruttenden, Alan. 2008. Gimson's Pronuciation of English. London: Hachette Livre UK.

2. Hughes, Arthur—Peter Trudgill—Dominic Watt. 2005. English Accents and Dialects. Oxford: Oxford University Press.

3. Kortmann, Bernd—Clive Upton. Varieties of English. Vol.1-4. Berlin: Mouton de Gruyter.

4. Trudgill, Peter. 1999. The Dialects of England. Oxford: Blackwell.

5. Trudgill, Peter—Jean Hannah. 2002. International English. London: Arnold.

6. Wells, J.C. 1982. Accents of English. Cambridge: CUP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. poznaje terminologię / pogłębia znajomość terminologii używanej w językoznawstwie angielskim

2. poznaje / zgłębia metodologię naukową w badaniach językoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglosaskiego

3. zdobywa / poszerza wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce

4. zdobywa / pogłębia wiedzę o projektowaniu badań w dziedzinie filologii, a w szczególności o problemach, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności

1. potrafi zastosować podstawową / pogłębioną metodologię językoznawczą

2. posiada umiejętności umożliwiające analizowanie badań oraz definiowanie i prowadzenie własnych zadań badawczych; umie sformułować problem i wyznaczyć metodę

3. potrafi docenić różnorodność opinii zawartych w lekturach oraz przedstawionych w dyskusjach i wykorzystać je jako źródło inspiracji, a nie zagrożenie własnego systemu wartości

Kompetencje społeczne

1. rozumie rolę kształcenia ustawicznego i ma przekonanie o potrzebie rozwoju osobistego i zawodowego; definiuje kolejne etapy tego rozwoju

2. docenia użyteczność swojej wiedzy i umiejętności w budowaniu więzi wspólnotowych

3. cechuje się tolerancją wobec inności, odnosi się z szacunkiem, odnosi się z szacunkiem do odmiennych zachowań kulturowych (zwłaszcza językowych), a także do odmiennych poglądów jednostkowych

Kształcenie językowe na poziomie B2+.

Metody i kryteria oceniania:

dwa testy pisemne w połowie kursu oraz na jego zakończenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łukaszewicz
Prowadzący grup: Beata Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.