Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Jak dobrze mieć sąsiada" czyli dwa wieki relacji portugalsko-hiszpańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-JDMS-2U Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: "Jak dobrze mieć sąsiada" czyli dwa wieki relacji portugalsko-hiszpańskich
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Przedmioty dedykowane dla specjalności hiszpańskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego dla hispanistów I cz. 1 3305-PNJP-ES1-1U
Praktyczna nauka języka portugalskiego dla hispanistów I cz. 2 3305-PNJP-ES2-1U

Założenia (opisowo):

Znajomość języka portugalskiego na poziomie B2, orientacja w zakresie historii Hiszpanii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie historycznych oraz współczesnych źródeł nieporozumień i między obywatelami obu krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz zapoznanie się ze współczesnymi problemami społeczno-politycznymi Porrtugalii

Pełny opis:

Historyczne i współczesne uwarunkowania animozji między Portugalią a Hiszpanią i ich odzwierciedlenie w języku oraz utrwalonych stereotypach.

Społeczeństwo portugalskie na przełomie XX i XXI wieku. Zmiany demograficzne. Nowe formy życia rodzinnego oraz współżycia społecznego wynikające ze zmian politycznych, demograficznych i ekonomicznych. Sytuacja emigrantów.

Edukacja jako priorytet polityki społecznej (struktura portugalskiego systemu edukacji)

Gospodarka portugalska. Od korporacjonizmu do gospodarki rynkowej oraz gospodarki europejskiej. Wyzwania czasu kryzysu ekonomicznego ostatnich lat.

Media i środki masowego przekazu - ich ewolucja oraz znaczenie od XIX do XXI wieku.

Literatura:

1. Cartier, Michel BJ: Como é possível ser português? As manias, contradições e caraterísticas de um povo singular, Lisboa 2011

2. O perigo espanhol: Dossier, HISTORIA nr.50, Novembro 2002

3. Reis, António (coordenação): Retrato de Portugal – facto e acontecimentos, Lisboa 2007

4. bieżące materiały prasowe

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować wiedzę na temat współczesnej Portugalii (koniec wieku XX oraz początek XXI) tj poznać fakty z historii najnowszej oraz procesy społeczno - ekonomiczno- polityczne zachodzące w ostatnich latach w tym kraju, kojarzyć je z analogicznymi zdarzeniami/ procesami zachodzącymi w innych krajach Unii Europejskiej, a także widzieć je w kontekście światowym.

Posiądzie również aparat pojęciowy pomocny w dalszych studiach nad historią kultury luzofońskiej.

Potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z historią i kulturą Portugalii.

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi i właściwymi dla kulturoznawstwa, historii i nauk politycznych.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku portugalskim, z zakresu problematyki historycznej, społeczno-politycznej i zagadnień z nią związanych.

Ma wyrobiony nawyk śledzenia bieżących wydarzeń społeczno-politycznych nie tylko Portugalii ale także Brazylii i krajów afrykańskich języka portugalskiego.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność oraz aktywny udział studenta w zajęciach (dyskusja na temat analizowanych tekstów) oraz samodzielne przygotowanie prezentacji na wybrany temat związany z zakresem zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.