University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical Italian: Listening and Speaking

General data

Course ID: 3321-Z1NJWSK Erasmus code / ISCED: 09.0 / (0231) Language acquisition
Course title: Practical Italian: Listening and Speaking Name in Polish: PNJW- Słuchanie i konwersacja
Department: Department of Italian Studies
Course groups: (in Polish) Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów I roku I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie niezaawansowanym i przewiduje ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia dialogów, korzystania ze słownictwa związanego z życiem codziennym (praca, nauka, zakupy, podróże itp.), a także słuchania muzyki i śpiewania w celu utrwalenia słownictwa i struktur gramatycznych i spontanicznej konwersacji.

Full description: (in Polish)

1) Przedstawianie się i witanie po włosku, w tym formy grzecznościowe;

2) Rozmówki np. w sklepie lub w barze, podstawowe dialogi;

3) Podstawy konwersacji: omawianie prostych, codziennych tematów;

4) Opis sklepów, restauracji i innych miejsc oraz towarów i usług;

5) Jedzenie i picie, potrawy włoskie itp.;

6) Praca i profesje;

7) Opis osoby: wygląd i odzież.

Semestr letni

1) Zakupy: pieniądze, ceny, różne rodzaje produktów, różne sklepy;

2) Opis pogody, klimatu itp.;

3) Podróże/wczasy: zamawianie hotelu, biletów itp., rozmówki na dworcu/lotnisku;

4) Nauka i studia: rozmówki związane z uniwersytetem i wyjazdami do Włoch;

5) Opis własnych zainteresowań: książki, kino, muzyka, podróże itp.;

6) Opis wydarzeń w czasie przeszłym, np. wakacji we Włoszech;

7) Wskazówki drogowe, rozmówki na ulicy, w autobusie itp.;

8) Gotowanie, przepisy, kuchnia włoska;

9) Opis planów w czasie przyszłym;

10) Wyrażanie opinii oraz zgody/niezgody, dyskusje itp.

Bibliography: (in Polish)

1) Anna Ignone, Mauro Picchiassi, Se Ascoltando... Attività linguistiche per lo sviluppo delle abilità di ascolto in italiano L2 (A1-A2), Guerra Edizioni, Perugia 2009;

2) Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni (red.), Italiano: Pronti, Via! Corso multimediale d'italiano per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia 2008;

3) materiały dodatkowe.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym Włoch

Umiejętności

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom B1)

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata

Po zajęciach w semestrze zimowym student jest w stanie przedstawić się po włosku, opowiedzieć o sobie, opisać drugą osobę (pochodzenie, wygląd, wiek, zawód itp.), tworzyć proste dialogi w codziennych sytuacjach (bar, restauracja, sklep, uczelnia itp.), a także rozumie prostsze dialogi i teksty po włosku (comprensione orale) i jest w stanie prowadzić rozmowy na codzienne tematy.

Po zajęciach w semestrze letnim student potrafi opisać własne zainteresowania, wydarzenia w czasie przeszłym (miniony dzień, wakacje itp.) i plany na przyszłość (studia, praca, podróże itp.). Jest w stanie posługiwać się językiem włoskim w licznych codziennych sytuacjach, np. zakupy, kupowanie biletu, rezerwowanie hotelu, wskazówki drogowe, a także rozmawiać o literaturze, kinie, muzyce, kuchni itp.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Oceniana jest obecność na zajęciach, aktywność (udział w konwersacji), pisanie prac domowych (krótkie wypracowania: opis osoby, opis własnych zainteresowań, minionego dnia itp.) oraz dwa sprawdziany ze słuchania w semestrze i końcowa prezentacja w formie ustnej na wybrany przez studenta temat jako warunek zaliczenia zajęć (koniec semestru letniego).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.