Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski- 3 język

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2JF Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język francuski- 3 język
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Lektorat j francuskiego dla początkujących, mający na celu umożliwienie studenom komunikacji w życiu codziennym na poziomie podstawowym.

Rozumienie krótkich tekstów i wypowiedzi. Zredagowanie krótkiej, prostej notatki, napisanie listu prywatnego.

Umiejętność opowiedzenia, krótkimi zdaniami, np. o swojej sytuacji rodzinnej, wykształceniu, życiu zawodowym, swoich zainteresowaniach,

Opanowanie podstawowych struktur języka francuskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są opanowaniu podstawowych struktur języka francuskiego na poziomie A2

Ćwiczenia w wymiarze 60 godzin rocznie, wymagana praca samodzielna studenta

Nawiązywanie znajomości, życie codzienne i zawodowe, rodzina, podróże, zakupy, święta i zwyczaje , formalności urzędowe urzędowe

Zdobywanie i udzielanie informacji, formułowanie swoich opinii i ustosunkowywanie się do zdania innych, wyrażanie swoich uczuć np. zadowolenia, gniewu, zaskoczenia , pewności , wątpliwości itd.

Kultura i zwyczaje Francji i innych krajów frankofońskich

Rodzajniki, przyimki, zaimki, spójniki, présent, passé récent ,passé camposé, futur proche, podstawowe struktury językowe

Literatura:

H. Auge, Tout va bien, livre de l ‘eleve, Cle International

H. Auge, Tout va bien, cahier d’exercices, Cle international

Marie – Louise Parizet,Activite pour le cadre europeen commun de reference A1 i A2, Cle International

Maia Gregoire, Grammaire progressive du francais niveau intermediaire, Cle International

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

UMIEJĘTNOŚCI:

Posługuje się w mowie i piśmie drugim językiem obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła ( bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), śródsemestralne pisemne testy kontrolne, kontrola obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.