University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Studies in philosophy of language

General data

Course ID: 3322-SFJ-OG
Erasmus code / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literature and linguistics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Studies in philosophy of language
Name in Polish: Studia z filozofii języka
Organizational unit: Department of Formal Linguistics
Course groups: General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Mode:

Remote learning

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje zagadnienia i propozycje rozwiązań w zakresie pogranicza lingwistyki i filozofii. Będzie to kontynuacja rozważań z poprzednich lat. Główne tematy to: teoria wiedzy i podstawowych struktur rzeczywistości, ekstensjonalność- intensjonalność, sprawa teizmu i ateizmu, teoria mówienia, sprawa mowy w jej stosunku do działania ludzkiego i jego norm.

Zajęcia w r.a.2022/23 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Full description: (in Polish)

Nazwy własne i problem tożsamości osobowej. Dawniejsze i aktualne teorie; propozycje rozwiązań.

Relacja `wiedza' - `istnienie'.

Teoria czasownika `powiedzieć'. Definicja funktora `on powiedział, że'. Problem tzw. performatywności.

Zjawisko tzw. mowy wewnętrznej.

Problem wartościowania. Wartościowanie praktyczne, moralne, etyczne.

Bibliography: (in Polish)

Anscombe G.E.M. 1963. An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. Second revised edition. New York: Harper & Row.

Anscombe G.E.M. 1981. Metaphysics and the Philosophy of Mind. Oxford: Basil Blackwell.

Austin J.L. 1961. Philosophical Papers. Ed. by J.O. Urmson, G.J. Warnock. London – Oxford – New York: OUP.

Bogusławski A. 1998. Science as Linguistic Activity. Linguistics as Scientific Acitivity. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bogusławski A. 2007. A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. Warszawa: BEL Studio.

Bogusławski A., Drzazgowska E. 2016. Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. T. I-II. Warszawa. Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Danielewiczowa M. 2002. Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Falkenberg G. 1998. Sinn, Bedeutung, Intensionalitat. Der Fregesche Weg. Tübingen: Mohr Siebeck.

Frege G. 1977. Pisma semantyczne. Tłum. i oprac.: B. Wolniewicz. Warszawa: PWN.

Petrażycki L. 1930. Wstęp do nauki prawa i moralności.Warszawa: Hoesick.

Williamson T. 2000. Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford UP.

Witek M.. 2017. Spór o podstawy czynności mowy. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wittgenstein L. 1922. Tractatus logico-philosophicus. London: Routledge & Kegan Paul Ltd..

Wittgenstein L. 1984. Philosophische Grammatik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Wittgenstein L. 1997. Tractatus logico-philosophicus. Tłum. i Wstęp: B. Wolniewicz. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Learning outcomes: (in Polish)

- zna podstawowe pojęcia z zakresu filozofii języka

- umie analizować złożone problemy językowe

- potrafi dobrać narzędzia i metodologię do analizowanego materiału

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Kontrola obecności

Classes in period "Academic year 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 60 hours, 30 places more information
Coordinators: Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewicz
Group instructors: Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded test
Lecture - Grading

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-08
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 60 hours, 30 places more information
Coordinators: Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewicz
Group instructors: Andrzej Bogusławski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded test
Lecture - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)