Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-AHMR19-S-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Zaliczony wcześniej kurs Historii filozofii lub Filozofii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest wybranym zagadnieniom i postaciom XIX-wiecznej i współczesnej myśli rosyjskiej oraz ukazującym się pozycjom książkowym z tego zakresu. Przewidywane są zajęcia, których bohaterami i tematami będą m. in. Sołowjow, Dostojewski, Bierdiajew, Tołstoj, Karsawin, rosyjski neokantyzm, teologia prawosławna i in.

Pełny opis:

Seminarium ma wieloletnią tradycję. Poświęcone jest wybranym zagadnieniom i postaciom XIX-wiecznej i współczesnej, w tym zupełnie najnowszej rosyjskiej myśli filozoficznej, religijnej, teologicznej, społecznej, także politycznej i krytyczno-literackiej. Przewidywane są zajęcia, których bohaterami i tematami będą m. in. Sołowjow, Frank, Florenski, Dostojewski, Bierdiajew, Bachtin, Tołstoj, Karsawin, ikona, rosyjski pozytywizm, rosyjski neokantyzm, teologia prawosławna i in. Obserwujemy aktualnie ukazującą się literaturę poświęconą myśli rosyjskiej, zarówno polską, jak i obcojęzyczną, i często zapraszamy na spotkania autorów tych publikacji. Obiektem zainteresowania jest w pierwszym rzędzie filozofia, ale także obszary pośrednie między filozofią a literaturą, filozofią a religią oraz filozofią a politologią, a także istotne dla myśli rosyjskiej konteksty filozofii powszechnej. Konkretna tematyka seminarium jest w sporej części otwarta i wynikająca z propozycji tematycznych uczestników. Ważnym aspektem prac seminaryjnych jest również dokonywanie tłumaczeń z rosyjskiej literatury filozoficznej. Szczególnie wiele uwagi poświęcone będzie zagadnieniu doświadczenia religijnego (mistycznego, intuicyjnego) i jego ujęciom epistemologicznym.

Literatura:

A. Walicki, „Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego”.

W. Krzemień, „Filozofia w cieniu prawosławia”.

J. Dobieszewski, „Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej”.

S. Mazurek, „Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy”.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza: Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia myśli rosyjskiej na tle i dla filozofii powszechnej; Zna i rozumie wybrane kierunki i stanowiska filozofii rosyjskiej; Ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i społeczeństwie;

Nabyte umiejętności: Student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych; Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze; Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje;

Nabyte kompetencje społeczne: Student ma pogłębioną świadomość znaczenia filozoficznej refleksji dla sfery moralnej i zagadnień społecznych; Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, udział w dyskusjach, referat lub praca zaliczeniowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.