Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Writing + prezentacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-AWS2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Academic Writing + prezentacja danych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do naukowych wystąpień publicznych w języku angielskim oraz nauka pisania podstawowych tekstów naukowych (abstrakt, raport z badań, posterów, recenzji) w języku angielskim.

Pełny opis:

OD 2020/2021

Kurs składa się z dwóch, uzupełniających się części. Pierwsza poświęcona jest kształtowaniu umiejętności formułowania specyficznych dla dyskursu naukowego. Związane są one zarówno z poszerzeniem słownictwa technicznego, jak i dłuższych struktur charakterystycznych dla języka mówionego i pisanego. Druga część poświęcona jest rozwijaniu umiejętności pisania podstawowych form przydatnych na początku drogi naukowej: streszczeń, raportów laboratoryjnych, recenzji. Osobne zajęcia zostaną poświęcone omówieniu zasad przygotowywania plakatów i wystąpień.

The courses comprises two complementary parts. The first part is devoted to developing students' skills in using academic language. It involves expanding technical vocabulary as well as mastering more sophisticated grammar structures used in more formal contexts. The second part focuses on develping basic writing skills, helpful at the beginning of the academic career, e.g. abstracts, research reports and reviews. A separate class deals with the problems of how to prepare posters and give presentations.

Zakres poszczególnych tematów / Subjects covered

1. Rhetorical Functions in Academic Speaking and Writing

- exemplification and classification

- describing processes, developments and operations

- comparison

- generalisation

- introduction and conclusion

2. Argumentation in Speaking and Writing

- expressing reasons and explanations

- referring to data

- degrees of certainty

- arguing and discussing

3. Academic Writing I

- citation and references

- paraphrasing

4. Academic Writing II

- organisation

- writing paragraphs

- abstracts

- genres: laboratory reports, case-studies, book reviews, posters

DO 2019/2020

Kurs składa się z dwóch, uzupełniających się części. Pierwsza poświęcona jest kształtowaniu umiejętności formułowania specyficznych dla dyskursu naukowego. Związane są one zarówno z poszerzeniem słownictwa technicznego, jak i dłuższych struktur charakterystycznych dla języka mówionego i pisanego. Druga część poświęcona jest rozwijaniu umiejętności pisania podstawowych form przydatnych na początku drogi naukowej: streszczeń, raportów laboratoryjnych, recenzji. Osobne zajęcia zostaną poświęcone omówieniu zasad przygotowywania plakatów i wystąpień.

Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się: 30h (konwersatorium) + 45h pracy własnej.

Zakres poszczególnych tematów

1. Rhetorical Functions in Academic Speaking and Writing

- exemplification and classification

- tables and charts

- describing processes, developments and operations

- comparison

- generalisation

- introduction and conclusion

2. Argumentation in Speaking and Writing

- expressing reasons and explanations

- referring to data

- degrees of certainty

- arguing and discussing

3. Academic Writing I

- reprinting

- citation and references

- paraphrasing

4. Academic Writing II

- organisation

- writing paragraphs

- abstracts

- genres: laboratory reports, case-studies, book reviews, posters

Literatura:

OD 2020/2021

Stephen Bailey, “Academic Writing: A Handbook for International Students”

Joseph M. Williams, “Style: Toward Clarity and Grace”

Charles Lipson, “How to Write a B.A. Thesis: A practical guide from your first ideas to your finished paper”

Virginia Evans, "Successful Writing: Proficiency”

Michael McCarthy, Felicity O’Dell, “Academic English in Use”

DO 2019/2020

Joseph M. Williams, Style: Toward Clarity and Grace

Charles Lipson, How to Write a B.A. Thesis: A practical guide from your first ideas to your finished paper

Evans V. "Successful Writing: Proficiency”, Express Publishing

Langan J. "English Skills", McGraw-Hill Humanities

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- wie, jak należy cytować źródła informacji, stosując trafne parafrazy i nie popełniając plagiatu [K_W19]

- zna różnice między językiem pisanym a mówionym oraz między potocznym a naukowym [K_W10]

Nabyte umiejętności:

- umie przygotować jasne i zwięzłe prezentacje [K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_U23]

- potrafi parafrazować i podsumowywać w języku obcym [K_U11, K_U21, K_U22, K_U23]

- potrafi przeprowadzić argumentację w języku obcym [K_U05, K_U06, K_U23]

- umie przedstawić w języku obcym wyniki badań [K_U20, K_U23]

Nabyte kompetencje społeczne:

- umie podjąć dyskusję w języku obcym [K_K10, K_K11]

- sprawnie funkcjonuje w sytuacji ekspozycji społecznej [K_K09]

- jasno, zrozumiale dla innych i przekonywająco formułuje swoje wypowiedzi w języku obcym [K_K02, K_K07]

- potrafi pracować w grupie, posługując się językiem angielskim [K_K03, K_K04, K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

OD 2020/2021

Ocena wystawiana na podstawie testów ze słownictwa akademickiego, prac pisemnych oraz przygotowanej prezentacji

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

DO 2019/2020

ocena wystawiana na podstawie prac pisemnych oraz przygotowanej prezentacji / plakatu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wolak
Prowadzący grup: Paweł Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.