Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Absolwent na rynku pracy, czyli co Cię czeka po studiach?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL31-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Absolwent na rynku pracy, czyli co Cię czeka po studiach?
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Wprowadzenie do statystyki 3502-WDSTAT

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do statystyki bądź kurs równoważny.


Kryterium doboru w przypadku nadwyżki chętnych: Ocena z Wprowadzenia ze statystyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jak radzą sobie na rynku pracy studenci różnych typów kierunków w Polsce? Czy kobiety zarabiają po studiach mniej? Jak przebiegają kariery absolwentów różnych dyscyplin? Czy procesy charakteryzujące sytuację zawodową absolwentów cechuje sezonowość?

Uzyskanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących sytuacji zawodowej Polskich absolwentów szkół wyższych oraz poznanie metod analiz prowadzących do tych odpowiedzi jest głównym celem warsztatów. Pracując w małych grupach studenci będą mieli szanse samodzielnie przygotować analizy dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów w Polsce. W wyniku tych analiz uzyskają rzetelne odpowiedzi na szereg pytań badawczych związanych z rynkiem pracy absolwentów szkół wyższych.

Będą do tego wykorzystywać unikatowe dane pochodzące z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA) powstałe na podstawie informacji pochodzących z rejestrów ZUS i systemu POL-on.

Pełny opis:

Jak radzą sobie na rynku pracy studenci różnych typów kierunków w Polsce? Czy kobiety zarabiają po studiach mniej? Jak przebiegają kariery absolwentów różnych dyscyplin? Czy procesy charakteryzujące sytuację zawodową absolwentów cechuje sezonowość? Czy zidentyfikowane zjawiska mają takie samo natężenie na terenie całego kraju?

Na przedstawione pytania badawcze nie da się odpowiedzieć na podstawie badania jednokrotnego, np. zwykłego sondażu. Analizy umożliwiające uzyskanie rzetelnych odpowiedzi na te pytania prowadzi się na podstawie unikatowych danych pochodzących z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA) przygotowanych przez nasz zespół (PEJK UW) na podstawie informacji pochodzących z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on.

W zasobach administracyjnych ZUS znajdują się comiesięczne informacje o zatrudnieniu, zarobkach i miejscach pobytu ubezpieczonych. Są one bardzo cennym źródłem informacji, na podstawie których można rzetelnie scharakteryzować m.in. mobilność zawodową, czy dynamikę zarobków w długich okresach.

W zasobach administracyjnych POL-on znajdują się informacje m.in. o typie studiów i ukończonym kierunku.

Głównym celem warsztatów jest uzyskanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących sytuacji zawodowej Polskich absolwentów szkół wyższych oraz poznanie metod analiz prowadzących do tych odpowiedzi. Pracując w małych grupach studenci będą mieli szansę samodzielnie przygotować analizy dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów w Polsce. W wyniku tych analiz uzyskają rzetelne odpowiedzi na szereg pytań badawczych (w tym m.in. wymienione powyżej) związanych z rynkiem pracy absolwentów szkół wyższych.

* W pierwszej części kursu będziemy omawiać zawartość zbioru danych, a także poznawać narzędzia służące do efektywnego przetwarzania danych (część analiz będzie prowadzona przy użyciu SPSS, jednak podczas zajęć studenci poznają m.in. podstawy środowiska R).

* Kolejnym etapem będzie przygotowanie schematu analiz oraz ich wykonanie na zasymulowanej bazie danych o strukturze identycznej z bazą systemu ELA, w której zależności będą podobne do obserwowanych w rzeczywistości. Na tym etapie studenci będą doskonalić swoje umiejętności obróbki danych i projektowania analiz.

* Następnie przygotowane przez uczestników procedury analiz zostaną wykonane na autentycznych danych pochodzących z systemu ELA na temat wszystkich absolwentów studiów wyższych z ostatnich lat.

* Na podstawie wygenerowanych wyników uczestnicy warsztatu przygotują mini-raporty badawcze, które następnie zaprezentują przed pozostałymi uczestnikami zajęć.

Najzdolniejsi i najaktywniejsi studenci będą mogli liczyć na propozycję udziału w projektach badawczych prowadzonych przez zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia (PEJK) Uniwersytetu Warszawskiego, który odpowiedzialny jest za powstanie systemu ELA.

Najciekawsze prace mogą liczyć na publikację.

Literatura:

Bożykowski, M., Dwórznik, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Styczeń, M., Zając, T. (2012). Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport cząstkowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-sałamatin, J., Styczeń, M., & Zając, T. (2014). Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacja, 3(128), 5–21.

Gaebel, M., Hauschildt, K., Mühleck, K., & Smidt, H. (2012). Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths. TRACKIT. Brussels: European University Association.

Jasiński, M., Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Zając, T., & Żołtak, M. (2017). Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland. Edukacja, 143(4). https://doi.org/10.24131/3724.170402

Jasiński, M., Bożykowski, M., Zając, T., Styczeń, M., & Izdebski, A. (2015). Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w polsce. Studia Socjologiczne, 1(216).

Wallgren, A., & Wallgren, B. (2007). Register-based Statistics. Administrative Data for Statistical Purposes. Chichester: John Wiley & Sons.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W17 ma podstawową wiedzę o kryteriach poprawności wnioskowania

K_W18 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W19 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W20 wie jak zrealizować proste ilościowe badanie empiryczne

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U11 potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U13 potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych

K_U14 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji

K_K11 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

K_K13 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)

K_K15 jest świadomy konsekwencji realizowanych przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach;

mini-raport badawczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.