University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Nowe media a komunikacja

General data

Course ID: 3502-JIS-4
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Nowe media a komunikacja
Organizational unit: Institute of Sociology
Course groups: (in Polish) Fak. wykłady 30 h (semestr zimowy)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Podczas wykładu zostaną omówione następujące

zagadnienia:

- Uporządkowanie i wyjaśnienie podstawowych pojęć

związanych z nowymi mediami.

- Jak w świecie ztechnicyzowanej hiperkomunikacji

powstaje sens i znaczenie?

- Jaka jest struktura społecznej rzeczywistości? Czy

hierarchie ustąpiły miejsca sieciom i jak w

społeczeństwie sieciowym kształtuje się podmiotowość?

- W dobie cyfrowej hiperkomunikacji zmienia się

geometria społecznego świata – czas, przestrzeń,

rzeczywistość wymagają nowych definicji. Czy język w

ogóle nadąża za tą zmianą?

- Metafory są kluczowym instrumentem komunikowania.

Jakimi metaforami posługuje się człowiek cyfrowy i na

ile są one wytworem rzeczywistości a na ile służą

wytwarzaniu jej symbolicznych reprezentacji?

- Dlaczego świat cyfrowych technologii, zarówno w

wymiarze korporacyjnego głównego nurtu, jak i

hakerskiej alternatywy jest przestrzenią niemal pełnej

męskiej dominacji?

Full description: (in Polish)

Mapa a terytorium – informacja i świat;

Rozwój nowych mediów związany jest z rozwojem teorii

informacji i komunikacji. Intuicyjne, potoczne rozumienie

tych pojęć często jednak prowadzi na manowce. Dyskusję o

mediach w cyfrowym świecie zacząć więc należy od

uporządkowania i wyjaśnienia podstawowych pojęć;

2. Interfejsy, kody, symbole – terror hiperkomunikacji;

Żyjemy w wirtualności rzeczywistej – większość aktów

komunikacji i postrzegania rzeczywistości zapośredniczona

jest przez maszyny. Jak w świecie ztechnicyzowanej

hiperkomunikacji powstaje sens i znaczenie;

3. Homo irretitus – człowiek usieciowiony.

Jaka jest struktura społecznej rzeczywistości? Czy hierarchie

ustąpiły miejsca sieciom i jak w społeczeństwie sieciowym

kształtuje się podmiotowość?

4. Żyć w przestrzeni hybrydowej, czyli geometria cyfrowego

świata.

W dobie cyfrowej hiperkomunikacji zmienia się geometria

społecznego świata – czas, przestrzeń, rzeczywistość

wymagają nowych definicji. Czy język w ogóle nadąża za tą

zmianą?

5. Bity, bajty i atomy – metafory w cyfrowym życiu

codziennym.

Metafory są kluczowym instrumentem komunikowania.

Jakimi metaforami posługuje się człowiek cyfrowy i na ile

są one wytworem rzeczywistości a na ile służą wytwarzaniu

jej symbolicznych reprezentacji?

6. Moja matka była komputerem – technika i płeć.

Ewangelizatorzy cyfrowej rewolucji podkreślają

emancypacyjny potencjał nowych mediów. Dlaczego więc

świat cyfrowych technologii, zarówno w wymiarze

korporacyjnego głównego nurtu, jak i hakerskiej alternatywy

jest przestrzenią niemal pełnej męskiej dominacji?;

7. Proteusz, Hermes, Ariadna – mitologie nowych mediów.

Nowa rzeczywistość społeczna domaga się mitów

legitymizujących symbolicznie jej strukturę.

8. Miłość na odległość – interfejsy intymności.

Zmieniając geometrię przestrzeni społecznej nowe media

przyczyniły się także do sposobów tworzenia więzi, również

w intymnym aspekcie relacji międzyludzkich. czy jeszcze

możliwa jest miłość od pierwszego wejrzenia?

9. Od Chiapas do Majdanu – język i rewolucja w dobie

nowych mediów.

10. Władza i komunikacja.

11. Język jako surowiec – wstęp do krytyki kapitalizmu

semiotycznego.

12. Demokratyzacja czy proletaryzacja? Praktyki językowe i

kulturalne w cyfrowej rzeczywistości.

13. Cyfrowa demencja i inne legendy.

14. Ironiczny widz – media jako technologie siebie.

Bibliography: (in Polish)

1. Manuel Castells, Władza komunikacji, Warszawa

2013;

2. Manuel Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy

społeczne w erze internetu, Warszawa 2013;

3. Manuel Castell, Społeczeństwo sieci, Warszawa

2011;

4. Edwin Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie

sieci, Warszawa 2004;

5. Edwin Bendyk, Bunt Sieci, Warszawa 2012;

6. Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa

2006;

7. Eva Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu,

Warszawa 2013;

8. Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa

na nasz mózg, Warszawa 2012

9. Mirosław

Learning outcomes: (in Polish)

Student kończący przedmiot:

- Ma pogłębioną wiedzę o języku, jego złożonej i historycznie

zmiennej naturze oraz jego roli w komunikacji społecznej.

-­‐ Ma orientację we współczesnym życiu intelektualnym i

kulturalnym w Polsce i w wybranych rejonach świata.

-­‐ Ma rozszerzoną wiedzę o nowych mediach, o zasadach i

społecznych konsekwencjach ich funkcjonowania dla

instytucjonalizacji życia społecznego.

-­‐ Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją

a władzą, zarówno państwową, jak i sprawowaną przez media

lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich.

-­‐ Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku

dyskursów społecznych i kulturowych.

-­‐ Ma pogłębioną wiedzę na temat komunikacyjnych i

dyskursywnych uwarunkowań zmian społecznych.

-­‐ Potrafi poddać analizie złożoną relację między medium a

przekazem i wpływ, jaki wywierają wzajemnie na siebie.

-­‐ Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np.

politycznych i publicystycznych) pod kątem stosowanych w

nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych.

-­‐ Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk

społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny tych zjawisk

z perspektywy socjologicznej analizy dyskursy i badań nad

komunikacją.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach,

napisanie eseju na koniec zajęć.

Sposób zaliczenia Praca semestralna w formie eseju o objętości ok. 10 stron

(18 - 20 tys. znaków ze spacjami).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)