Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kobiety, z którymi rozmawiał Jean-Claude Kaufmann prowadząc badania nad współczesnymi relacjami miłosnymi, opowiadały mu o typowym problemie ilustrującym ich życie z partnerem na dwa sposoby: swoje codzienne utarczki z partnerem o pranie, zakupy i gotowanie przedstawiały najpierw jako historię komiczną, potem zaś przedstawiały tę samą sytuację w wersji tragicznej. Codzienne, drobne spory miały dwie wersje – pierwsza była historią „do śmiechu”, druga była historią „do płaczu”. Rozmówczynie badacza widziały siłowanie się w związku jako element ubarwiający ich życie i dodający mu smaku i zarazem jako przyczynę ich udręki i zapowiedź możliwej życiowej porażki. Rozmówczynie utrzymywały, że obydwie wersje wydarzeń są równie prawdziwe.

Pełny opis:

Kobiety, z którymi rozmawiał Jean-Claude Kaufmann prowadząc badania nad współczesnymi relacjami miłosnymi, opowiadały mu o typowym problemie ilustrującym ich życie z partnerem na dwa sposoby: swoje codzienne utarczki z partnerem o pranie, zakupy i gotowanie przedstawiały najpierw jako historię komiczną, potem zaś przedstawiały tę samą sytuację w wersji tragicznej. Codzienne, drobne spory miały dwie wersje – pierwsza była historią „do śmiechu”, druga była historią „do płaczu”. Rozmówczynie badacza widziały siłowanie się w związku jako element ubarwiający ich życie i dodający mu smaku i zarazem jako przyczynę ich udręki i zapowiedź możliwej życiowej porażki. Rozmówczynie utrzymywały, że obydwie wersje wydarzeń są równie prawdziwe.

Podobna prawidłowość – posiadanie dwóch interpretacji – dotyczy dzisiaj także innych relacji, sytuacji i etapów życia: przyjaźni, koleżeństwa, dzieciństwa, szkoły czy pracy. Dyskursy kulturowe podpowiadające „jak rozumieć siebie”, pozwalają uporządkować przeszłość oraz aktualne relacje, wskazują również, jak określić ich wartość i jak je naprawiać. Dyskursy kulturowe umożliwiają racjonalne kierowanie relacjami, jak i przyczyniają się do tego, że jest w nich coraz więcej niepewności i chaosu (U. Beck, E. Beck-Gernsheim, E. Illouz, J.-C. Kaufmann, M. Marody). Okoliczności te sprzyjają pojawianiu się nowych form przemocy symbolicznej, w której ustala się powiązanie autonomii i szczęścia z odpowiedzialnością jednostek (N. Rose).

Przedmiotem badania będą: dyskurs terapeutyczny, religijny, kultura popularna, przekaz reklamowy, poradniki i programy telewizyjne. Zakres problematyzacji: 1. języki introspekcji 2. ekspresja „ja” i jej ograniczenia 3. nierówności związane z „pracą emocjonalną” 4. współczesne utopie eupsychii 5. estetyzacja „ja” 6. związki między „ja” prywatnym i „ja” publicznym 7. obiektywizacje wartości indywidualistycznych w kodyfikacji i urządzeniu sfery publicznej.

Literatura:

1. Lisa Adkins, Revisions: Gender and Sexuality in Late Modernity

2. Ulrich Beck, Elizabeth Beck-Gernsheim, The Normal Chaos of Love

3. Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej

4. Pierre Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania

5. Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym

6. Eva Illouz, Consuming the Romantic Utopia. Love and Cultural Contradictions of Capitalism

7. Eva Illouz, Saving the Modern Soul. Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help

8. Jean-Claude Kaufmann, Niezwykła historia szczęśliwej miłości

9. Jean-Claude Kaufmann, La trame conjugale. Analyse du couple par son linge

10. Mirosława Marody, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna

11. David Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość

12. Nikolas Ros, Inventing our Selves. Psychology, Power, and Personhood

13. Beverley Skeggs, Class, Self, Culture

14. Sherry Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem

Efekty uczenia się:

K2_W08 Ma pogłębioną wiedzę o języku, jego złożonej i historycznie

zmiennej naturze oraz jego roli w komunikacji społecznej.

K2_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a

władzą, zarówno państwową, jak i sprawowaną przez media lub za

pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K2_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować,

analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K2_K08 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących

komunikacji i dyskursów społecznych i potrafi przewidywać społeczne skutki swoich działań.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, przygotowanie analizy treści poradnika lub programu telewizyjnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.