University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna

General data

Course ID: 3502-JIS-6
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna
Organizational unit: Institute of Sociology
Course groups: (in Polish) Fak. wykłady 30 h (semestr zimowy)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

elective courses

Short description: (in Polish)

Kobiety, z którymi rozmawiał Jean-Claude Kaufmann prowadząc badania nad współczesnymi relacjami miłosnymi, opowiadały mu o typowym problemie ilustrującym ich życie z partnerem na dwa sposoby: swoje codzienne utarczki z partnerem o pranie, zakupy i gotowanie przedstawiały najpierw jako historię komiczną, potem zaś przedstawiały tę samą sytuację w wersji tragicznej. Codzienne, drobne spory miały dwie wersje – pierwsza była historią „do śmiechu”, druga była historią „do płaczu”. Rozmówczynie badacza widziały siłowanie się w związku jako element ubarwiający ich życie i dodający mu smaku i zarazem jako przyczynę ich udręki i zapowiedź możliwej życiowej porażki. Rozmówczynie utrzymywały, że obydwie wersje wydarzeń są równie prawdziwe.

Full description: (in Polish)

Kobiety, z którymi rozmawiał Jean-Claude Kaufmann prowadząc badania nad współczesnymi relacjami miłosnymi, opowiadały mu o typowym problemie ilustrującym ich życie z partnerem na dwa sposoby: swoje codzienne utarczki z partnerem o pranie, zakupy i gotowanie przedstawiały najpierw jako historię komiczną, potem zaś przedstawiały tę samą sytuację w wersji tragicznej. Codzienne, drobne spory miały dwie wersje – pierwsza była historią „do śmiechu”, druga była historią „do płaczu”. Rozmówczynie badacza widziały siłowanie się w związku jako element ubarwiający ich życie i dodający mu smaku i zarazem jako przyczynę ich udręki i zapowiedź możliwej życiowej porażki. Rozmówczynie utrzymywały, że obydwie wersje wydarzeń są równie prawdziwe.

Podobna prawidłowość – posiadanie dwóch interpretacji – dotyczy dzisiaj także innych relacji, sytuacji i etapów życia: przyjaźni, koleżeństwa, dzieciństwa, szkoły czy pracy. Dyskursy kulturowe podpowiadające „jak rozumieć siebie”, pozwalają uporządkować przeszłość oraz aktualne relacje, wskazują również, jak określić ich wartość i jak je naprawiać. Dyskursy kulturowe umożliwiają racjonalne kierowanie relacjami, jak i przyczyniają się do tego, że jest w nich coraz więcej niepewności i chaosu (U. Beck, E. Beck-Gernsheim, E. Illouz, J.-C. Kaufmann, M. Marody). Okoliczności te sprzyjają pojawianiu się nowych form przemocy symbolicznej, w której ustala się powiązanie autonomii i szczęścia z odpowiedzialnością jednostek (N. Rose).

Przedmiotem badania będą: dyskurs terapeutyczny, religijny, kultura popularna, przekaz reklamowy, poradniki i programy telewizyjne. Zakres problematyzacji: 1. języki introspekcji 2. ekspresja „ja” i jej ograniczenia 3. nierówności związane z „pracą emocjonalną” 4. współczesne utopie eupsychii 5. estetyzacja „ja” 6. związki między „ja” prywatnym i „ja” publicznym 7. obiektywizacje wartości indywidualistycznych w kodyfikacji i urządzeniu sfery publicznej.

Bibliography: (in Polish)

1. Lisa Adkins, Revisions: Gender and Sexuality in Late Modernity

2. Ulrich Beck, Elizabeth Beck-Gernsheim, The Normal Chaos of Love

3. Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej

4. Pierre Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania

5. Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym

6. Eva Illouz, Consuming the Romantic Utopia. Love and Cultural Contradictions of Capitalism

7. Eva Illouz, Saving the Modern Soul. Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help

8. Jean-Claude Kaufmann, Niezwykła historia szczęśliwej miłości

9. Jean-Claude Kaufmann, La trame conjugale. Analyse du couple par son linge

10. Mirosława Marody, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna

11. David Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość

12. Nikolas Ros, Inventing our Selves. Psychology, Power, and Personhood

13. Beverley Skeggs, Class, Self, Culture

14. Sherry Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem

Learning outcomes: (in Polish)

K2_W08 Ma pogłębioną wiedzę o języku, jego złożonej i historycznie

zmiennej naturze oraz jego roli w komunikacji społecznej.

K2_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a

władzą, zarówno państwową, jak i sprawowaną przez media lub za

pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K2_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować,

analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K2_K08 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących

komunikacji i dyskursów społecznych i potrafi przewidywać społeczne skutki swoich działań.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, przygotowanie analizy treści poradnika lub programu telewizyjnego

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)