Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język i kultura afrykańska(Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AF3-DJKA(Z) Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Drugi język i kultura afrykańska(Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakończenie drugiego roku studiów afrykanistycznych pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na pogłębianiu znajomości języka suahili. Zajęcia mają formę ćwiczeń. Mają na celu doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi pisemnych.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka suahili. Mają na celu doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi pisemnych Ponadto, zajęcia służą poszerzaniu wiedzy o języku suahili, a także o kulturze i historii jego użytkowników i użytkowniczek. Wykorzystywane będą materiały dydaktyczne różnego typu: podręczniki, słowniki, teksty, materiały audiowizualne oraz ćwiczenia, dobrane bądź opracowane przez osobę prowadzącą.

Literatura:

Podręczniki:

McGrath D., Marten, L. 2015. Colloquial Swahili: the complete course for beginners. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Mohamed K., Mazrui A. 2007. Swahili: a complete course for beginners. Nowy Jork: Random House.

Dodatkowe lektury i materiały:

Almasi O., Fallon M. D., Wared, N. P. 2014. Swahili grammar for introductory and intermediate levels: Sarufi ya kiswahili cha ngazi ya kwanza na kati. Nowy Jork, Oxford: University Press of America.

Ohly R., Kraska-Szlenk I., Podobińska Z. 1998. Język suahili. Warszawa: Dialog.

Internetowe zasoby do nauki języka suahili.

Teksty i ćwiczenia przygotowane przez osobę prowadzącą.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent/ absolwentka:

- ma obszerną wiedzę o jednym języku afrykańskim (amharskim, hausa), jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o drugim języku afrykańskim (suahili)

- ma świadomość złożonej natury wybranego języka afrykańskiego (suahili), jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii danego regionu Afryki (Afryka Wschodnia, Kenia i Tanzania)

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Afryki (Afryka Wschodnia, Kenia i Tanzania)

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent/ absolwentka

- interpretuje treści kulturowe w omawianych tekstach

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym suahili

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej i społecznej regionu Afryki Wschodniej i języka suahili

- posiada dobrą umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku suahili

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku suahili

- stosuje poznane słownictwo, zwroty i idiomy do konstruowania dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych

KOMPETENCJE

Absolwent/ absolwentka:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie

- ma przekonanie o wadze znajomości języka suahili w interakcji społecznej

- rozumie rolę języka suahili w poznawaniu i rozumieniu świata wschodnioafrykańskiego

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z użytkowniczkami i użytkownikami języka suahili

- potrafi współdziałać i pracować w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: John Okoth, Izabela Romańczuk
Prowadzący grup: John Okoth, Izabela Romańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki:

McGrath D., Marten, L. 2015. Colloquial Swahili: the complete course for beginners. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Mohamed K., Mazrui A. 2007. Swahili: a complete course for beginners. Nowy Jork: Random House.

Dodatkowe lektury i materiały:

Almasi O., Fallon M. D., Wared, N. P. 2014. Swahili grammar for introductory and intermediate levels: Sarufi ya kiswahili cha ngazi ya kwanza na kati. Nowy Jork, Oxford: University Press of America.

Ohly R., Kraska-Szlenk I., Podobińska Z. 1998. Język suahili. Warszawa: Dialog.

Internetowe zasoby do nauki języka suahili.

Teksty i ćwiczenia przygotowane przez osobę prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: John Okoth
Prowadzący grup: John Okoth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.