Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Azja Centralna, środowisko naturalne, klimat, gospodarka i ludzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-ACSN-H-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Azja Centralna, środowisko naturalne, klimat, gospodarka i ludzie
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Azja centralna, celem wykładu jest zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą

krajów Azji Centralnej oraz roli klimatu w kształtowaniu środowiska

naturalnego tego obszaru i jego wpływu na rozwój gospodarczy i kulturowy.

Pełny opis:

1. Azja centralna (średnia) – wprowadzenie do całości zajęć

2. Klimat globalny i współczesny klimat Azji Centralnej.

3. Krajobrazy Kazachstanu (stepy, półpustynie, pustynie) oraz wody

powierzchniowe

4. Rozwój Kazachstanu do końca XIX wieku

5. Rozwój Kazachstanu w okresie przynależności do Związku Radzieckiego

6. Łagry Kazachstanu i ich wpływ na rozwój gospodarczy regionu

7. Kazachstan współczesny – środowisko, ekonomia i społeczeństwo

8. Uzbekistan, klimat, środowisko i kultura

9. Zasoby naturalne i rolnictwo Uzbekistanu

10. Współczesny rozwój gospodarczy Uzbekistanu

11. Kirgistan - klimat, środowisko oraz rozwój gospodarczy

12. Tadżykistan - klimat, środowisko i ekonomia

13. Turkmenistan – klimat, środowisko i ekonomia

14. Jezioro Aralskie i morze Kaspijskie – przykłady współczesnych zmian

środowiska i ich znaczenie dla całego regionu

15. Podróże po Azji Centralnej, podsumowanie wykładów.

Literatura:

1. Robert Kłaczyński, Edyta Sadowska: Postradzieckie państwa

Azji Centralnej, historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

Kraków 2013

2. Jeroen Van den Bosch, Adrien Fauve, Bruno De Cordier (eds.)

European Handbook of Central Asiens Studies History,

Politics, and Societies. Ibidem-Verlag, Stuttgart 2021

3. Renato Sala, JeanMarc Deom, Geography and cultural

landscapes of Kazakhstan. ispkz@yahoo.com

www.lgakz.org

4. Irena Macerinskiene1, Gaukhar Sakhanova, National Economy

Competitiveness of Kazakhstan Republic. Inzinerine

Ekonomika-Engineering Economics, 2011, 22(3), 292-299

5. Nartiss Shukuralieva, Azja Centralna, Tożsamość, Naród

Polityka. 2018, ISBN: 978-83-7688-488-2

6. T. Bodio, A. Wierzbicki, Research on systemic transformation

in the countries of Central Asia, „Polish Political Science

Yearbook”, Toruń 2020,vol 50 (3).

7. Аламанов С. К., и другие: Изменение климата и водные

пробдемы в Центральной Азии , Москва – Бишкек

2006

Efekty uczenia się:

Student posiada elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk

humanistycznych, społecznych i środowiskowych dotyczących państw

Azji Centralnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)