Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

„Ruski mir” jako koncepcja i strategia rosyjskiego neoimperializmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-RMK-SP-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: „Ruski mir” jako koncepcja i strategia rosyjskiego neoimperializmu
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Głównym celem wykładów jest przedstawienie studentom podstawowych idei koncepcji „ruskiego miru” jako ideologii rosyjskiej ekspansji geopolitycznej. Studenci nie tylko poznają historyczne podłoże samej koncepcji, główne metody i środki jej propagandy, ale także nauczą się przeciwstawiać rosyjskim historycznym mitom w odniesieniu do historii krajów Europy Wschodniej.

Pełny opis:

 „Ruski mir”: od idei do koncepcji państwa.

 Miejsce Białorusi i Ukrainy w koncepcji „ruskiego miru”.

 Pole bitwy – historia: polityka historyczna współczesnej Rosji.

 Kultura rosyjska i tajemnicza „ruska dusza” jako źródła idei i zwierciadło „ruskiego miru”.

 „Miękka siła” „ruskiego miru”: mity i rzeczywistość.

 „Ruski mir” jako ideologia ekspansji geopolitycznej.

 Metody i środki propagandy idei „ruskiego miru”.

Literatura:

- The Convolutions of Historical Politics, ed. by A. Miller, M. Lipman, Budapest 2012.

- M. Delong, „Ruski mir” jako narzędzie rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na terytorium Ukrainy, „Przegląd Geopolityczny” 2020, № 33,

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/eleme/bwmeta1.element.desklight-

c269eb7d-58f0-40b8-b66d-99594b698a53

- A. Kazharski, Eurasian Integration and the Russian World: Regionalism as an Identitiary Enterprise, Budapest 2019.

- M. Laruelle, The “Russian World” Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, Washington 2015.

- P. Skwieciński, Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji, Warszawa 2022.

- A. Wawrzusiszyn, Neoimperializm w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Cybersecurity and Law 2022, Vol. 8/2,

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-

10_35467_cal_157215.

- С.М. Алейникова, «Русский мир»: белорусский взгляд, Минск 2017.

- Л. Якубова, «Русский мир» в Україні: на краю прірви, Київ 2018.

Efekty uczenia się:

Student powinien posiąść wiedzę w zakresie:

- Rozumienia podstawowych idei koncepcji „ruskiego miru” jako ideologii rosyjskiej ekspansji geopolitycznej.

- Wyjaśnienia historycznego podłoża koncepcji „ruskiego miru”,

rozpoznania głównych metod i środków jej propagandy.

- Pojęcia kluczowych podejść, celów i praktyk polityki historycznej Rosji.

nabyć umiejętności w zakresie:

- Samodzielnego wykorzystania wiedzy teoretycznej we własnej praktyce przeciwstawiania rosyjskim historycznym mitom i propagandzie.

- Uzasadnienia własnej opinii na temat powiązania genezy koncepcji „ruskiego miru” i współczesnej rosyjskiej ekspansji geopolitycznej.

- Uzasadnienie własnej opinię dotyczącej konsekwencji ekspansji idei „ruskiego miru” dla państw europejskich, w tym dla Białorusi i Ukrainy.

nabyć kompetencję:

- Dyskutować w grupie na przedstawione tematy.

- Zając i obronić swoją pozycję w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

– obecność i aktywność na zajęciach

– praca pisemna /esej/ lub prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katsiaryna Kryvichanina
Prowadzący grup: Katsiaryna Kryvichanina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katsiaryna Kryvichanina
Prowadzący grup: Katsiaryna Kryvichanina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)