University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Antropologia lingwistyczna i kulturowa. Praktyczne wprowadzenie

General data

Course ID: 3700-KON396-AL-OG Erasmus code / ISCED: 14.7 / (0314) Sociology and cultural studies
Course title: (unknown) Name in Polish: Antropologia lingwistyczna i kulturowa. Praktyczne wprowadzenie
Department: Faculty of "Artes Liberales"
Course groups: (in Polish) Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Ze względu na fakt, iż część tekstów omawianych na zajęcia nie było tłumaczone na język polski wymagana jest bierna znajomość języka angielskiego.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest wszechstronne wprowadzenie w studentów w obszar badawczy interesujący zarówno z perspektywy badań o kulturze, jak i o języku. Wprowadzenie to odbywać się będzie dwutorowo. Z jednej strony studenci zapoznają się z tekstami, które z perspektywy antropologii lingwistycznej i kulturowej uznawane są za klasyczne. Da im możliwość wzglądu w istotne problemy i pytania badawcze antropologii, a także poznania jej podstawowych pojęć teoretycznych. Z drugiej strony uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z metodami badań etnograficznych (obserwacja uczestnicząca, [narracyjny] wywiad etnograficzny), etycznymi i praktycznymi aspektami badań w „terenie”. Wiedza ta zostanie wykorzystana praktycznie, w ramach indywidualnych projektów badawczych .

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 3 places more information
Coordinators: Bartłomiej Chromik
Group instructors: Bartłomiej Chromik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Full description: (in Polish)

Pojęcia „antropologia kulturowa”, a zwłaszcza „antropologia lingwistyczna” mogą przywodzić na myśl dość szczegółowe dyscypliny naukowe. W rzeczywistości opisują one, interdyscyplinarne w swej istocie, badania nad rolą języka i kultury w życiu społecznym. Wyróżnikiem tej naukowej perspektywy jest oparcie jej o metodę etnograficzną, zakładającą prowadzenie badań terenowych.

Celem zajęć jest wszechstronne wprowadzenie w obszar badawczy antropologii kulturowej i lingwistycznej. Wprowadzenie to odbywać się będzie dwutorowo. Z jednej strony obejmie zapoznanie się z tekstami, które z perspektywy antropologii lingwistycznej i kulturowej uznawane są za klasyczne, a jednocześnie reprezentujące najistotniejsze dla antropologii tradycje teoretyczne: ewolucjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm, relatywizm, fenomenologię i hermeneutykę, postmodernizm. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie związków pomiędzy językiem a kulturą. Uczestnicy kursu uzyskają możliwość wzglądu w istotne problemy i pytania badawcze antropologii, poznania jej podstawowych pojęć teoretycznych, lecz także krytycznego na nią spojrzenia. Z drugiej strony zostaną zaznajomieni z metodami badań etnograficznych (obserwacja uczestnicząca, [narracyjny] wywiad etnograficzny), etycznymi i praktycznymi aspektami badań w „terenie”. W szczególności, zaprezentowane zostanie podejście participatory action research¸ które stanowi podstawę badań nad zagrożonymi językami i ich rewitalizację, w które zaangażowani są pracownicy Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, działające w ramach Wydziału „Artes Liberales” UW.

W wyniku kursu studenci zostaną więc przygotowani do przeprowadzenia autorskich badań terenowych oraz wszechstronnej analizy zebranych przez siebie materiałów, prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Umiejętności te znajdą zastosowanie w trakcie tworzenia krótkiej pracy badawczej, powstałej na bazie własnych badań – finalnego efektu kursu.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.