Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2018: Europe at the crossroads

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ENE-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: 2018: Europe at the crossroads
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nic nie idzie dobrze odkąd Zjednoczone Królestwo zdecydowało o rezygnacji z europejskiej przygody w 2016 r. Rosnąca liczba krajów Europy Środkowej i Wschodniej wyraziła swój brak zaufania do europejskich zasad i wartości. Nawet zachodnia część kontynentu nie jest już odporna na prądy eurofobii.

Pełny opis:

Nic nie idzie dobrze odkąd Zjednoczone Królestwo zdecydowało o rezygnacji z europejskiej przygody w 2016 r. Rosnąca liczba krajów Europy Środkowej i Wschodniej wyraziła swój brak zaufania do europejskich zasad i wartości. Nawet zachodnia część kontynentu nie jest już odporna na prądy eurofobii. Od grudnia 2017 r. Austria otwarcie pokazuje swoje poparcie dla polityk antyeuropejskich definiowanymi przez takich jak Kaczyński w Polsce i Orban na Węgrzech. W czerwcu 2018 r. włoscy wyborcy pokazali, że chcą naśladować Brytyjczyków, jak również rosnąca część duńskiego i holenderskiego elektoratu zaczyna odrzucać Unię Europejską (UE). UE nie jest w stanie przezwyciężyć licznych i bardzo poważnych problemów, włączając w to wzrastający napływ uchodźców i migrantów i nie potrafi przedstawić konkretnych rozwiązań dla milionów pracowników, którzy doświadczyli utraty pracy na swoim krajowym rynku w ciągu minionych dekad. UE zaczyna pokazywać swoje prawdziwe kolory: jest klubem współpracujących narodów, które mniej więcej są chętne do współpracy. Istota problemu wywodzi się stąd, że UE nigdy nie została w pełni zaakceptowana przez ludzi z 27 krajów, które ją teraz tworzą. Zamiast tego, wielu wierzy, że UE jest projektem wymyślonym przez „elity” i którego głównym celem jest ich wzbogacenie. Biorąc pod uwagę te liczne wyzwania, spróbujemy wskazać rozwiązania, które pozwoliłyby UE wzmocnić siebie i jednocześnie przywrócić nadzieję jej obywatelom. Będzie to praktyczne ćwiczenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się za niecały rok.

Cały wykład jest podzielony na 7 tematów:

1. Unia Europejska staje w obliczu kryzysu: diagnoza zgodna z podejściem Arendt (2 godz.)

2. UE nie ma już kontaktu ze swoimi obywatelami, co jest jej główną wadą. Konieczna jest demokratyczna odbudowa. (2 godz.)

3. UE musi ostatecznie przezwyciężyć swoje wewnętrzne sprzeczności między rozszerzaniem a pogłębianiem integracji. (2 godz.)

4. UE musi przezwyciężyć swój pasywny stosunek do liberalizmu: dobrym przykładem byłoby wzmocnienie strefy euro. (2 godz.)

5. Co powinno być zrobione w perspektywie krótkookresowej w świetle nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r.? (2 godz.)

6. Co powinno być zrobione w perspektywie średnio- i długoterminowej? (2 godz.)

7. Czy jest możliwe zachowanie „homo europaeus” w przyszłości? (2 godz.)

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

Po angielsku:

Fractured Continent : Europe’s Crises and the Fate of the West, by William Drozdiak.

The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? By Jean-Claude Piris.

The Euro, by David Marsh.

Rethinking Europe’s Future, by Davis Calleo.

Slippery Slope: Brexit and Europe’s Troubled Future, by Giles Merrit.

Po francusku:

L'Europe de Jean Monnet, Marc Joly, Poche, 2017

Sauver l’Europe, Hubert Védrine, Poche, 2016

La fin de l'Union européenne, Coralie Delaume et David Cayla, Michalon, Paris 2017

Faire l'Europe dans un monde de brutes. Enrico Letta, Fayard, 2017

Efekty uczenia się:

1. (odnośnie wiedzy) znał bieżące główne problemy Unii Europejskiej,

2. (odnośnie umiejętności) potrafił zaproponować rozwiązanie głównych problemów Unii Europejskiej,

3. (odnośnie kompetencji społecznych) świadomym obywatelem Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs jest prowadzony w formie wykładu, ale zawiera elementy interaktywne. Kończy się egzaminem pisemnym w formie krótkiego eseju komponowanego w klasie na jeden z proponowanych tematów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.