Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-CW2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia starożytna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia będą się kręciły wokół wybranych tekstów filozoficznych (i nie tylko filozoficznych) starożytności. Będziemy te teksty – a czasem tylko ich fragmenty – czytać, będziemy je analizować, będziemy je kontekstualizować kulturowo. Last but not least, będziemy o nich dyskutować i zastanawiać się nad tym, czy cokolwiek może z nich wynikać, dajmy na to, dla przeciętnego uczestnika lub przeciętnego prowadzącego rzeczonych zajęć.

Pełny opis:

W ciągu jednego semestru, to znaczy trzydziestu godzin dydaktycznych (minus juwenalia!), porwiemy się z motyką na słońce, próbując przynajmniej dotknąć najważniejszych wątków starożytnej refleksji filozoficznej i zapoznać się z podstawowymi jej tekstami. Rzucimy okiem na filozofię presokratejską, czytając niektóre spośród nielicznych zachowanych fragmentów dwóch jej przedstawicieli: Heraklita i Parmenidesa. Poczytamy też prawie równie nieliczne zachowane teksty dwóch sofistów: Protagorasa i Gorgiasa. Na dłuższą chwilę zatrzymamy się przy Platonie i Arystotelesie, których teksty zachowały się dla odmiany w mogącej przyprawić o zawrót głowy obfitości (o tym, dlaczego tak się stało, też opowiemy). Pewien czas zabawimy wśród filozofów epoki hellenistycznej – epikurejczyków, stoików i sceptyków – oraz ich rzymskich kontynuatorów. W drzwiach miniemy się jeszcze z najwybitniejszym przedstawicielem neoplatonizmu – Plotynem. W tym momencie nasz czas się skończy, a drogi – zapewne rozejdą. Omawiając kolejne teksty, dołożymy starań, by sytuować je zarówno w tradycji filozoficznej, jak i w kontekście kulturowym Grecji i Rzymu.

Literatura:

Większość tekstów będzie czytana we fragmentach. Niektóre nawet same z siebie są fragmentami.

1. Heraklit i Parmenides: wybór fragmentów

2. Protagoras i Gorgias: wybór fragmentów

3. Platon: Eutyfron, Arystofanes: Chmury

4. Platon: Politeia

5. Platon: Uczta

6. Platon: Kratylos

7. Arystoteles: Metafizyka

8. Arystoteles: Poetyka, Cyceron: O mówcy, Isokrates: wybór fragmentów

9. Arystoteles: Etyka nikomachejska

10. Arystoteles: Polityka

11. Epikur: List do Menoikeusa, Lukrecjusz: O naturze wszechrzeczy

12. Epiktet: Diatryby, Marek Aureliusz: Do siebie samego

13. Sekstus Empiryk: Zarysy Pirrońskie

14. Plotyn, Enneady

Efekty uczenia się:

Umiejętność analizowania tekstów filozoficznych, wyławiania z nich podstawowych problemów, pojęć, zagadnień. Wstępna wiedza na temat filozofii starożytnej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, zaliczenie w postaci spotkania twarzą w twarz z prowadzącymi zajęcia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.