Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Początki kultury chrześcijańskiej. Między judaizmem a cywilizacją grecko-rzymską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KON121-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 08.002 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Początki kultury chrześcijańskiej. Między judaizmem a cywilizacją grecko-rzymską
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość historii I wieku n. e

Podstawowa znajomość tradycji filozoficznych Europy


Skrócony opis:

Zagadnienie przejścia z kultury judaizmu palestyńskiego i judaizmu diaspory w środowisko religijne i filozoficzne Grecji i Rzymu..

Pełny opis:

Zagadnienie przejścia z kultury judaizmu palestyńskiego i judaizmu diaspory w środowisko religijne i filozoficzne Grecji i Rzymu. Dotyczy nadziei eschatologicznych obecnych w tych kulturach, a także kultury w sensie ogólniejszym, ze szczególnym uwzględnieniem szkół filozoficznych modnych w pierwszych wiekach naszej ery

Literatura:

Ewa WIPSZYCKA, Kościół w świecie późnego antyku, PIW Warszawa 1994.

W. MYSZOR (red.), Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, wybór tekstów źródłowych, Studia Antiquitatis Christanae. Series Nova 1, UŚ, Katowice 2005.

H. PIETRAS, Początki teologii Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 (wyd. 2.)

Starożytny Kościół. Tablica chronologiczna. Słownik osób i dzieł. Mapa. opr. T. Kaczmarek – H. Pietras, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

- zna twórczość najważniejszych pisarzy, filozofów i teologów dawnych i współczesnych

- zna podstawowe metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

Umiejętności

- potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

Kompetencji

- rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych

- posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

- potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

Metody i kryteria oceniania:

Obecność,

Aktywność,

Przygotowanie do zajęć

Wynik egzaminu

student powinien widzieć o czym była mowa na zajęciach i przeczytać (ze zrozumieniem) wskazane materiały

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.