Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka poglądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KON129-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka poglądowa
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach kursu zaprezentowane zostaną, w możliwie przystępny sposób, najważniejsze pojęcia matematyczne, przy czym nacisk położony będzie na te twierdzenia i idee, których znajomość ma silne konsekwencje filozoficzne i światopoglądowe.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić szereg pojęć matematycznych, których znajomość jest przydatna i ważna także dla niespecjalistów. Opowiemy m.in. o pojęciu wymiaru przestrzeni, rozmaitych nieskończonościach, roli symetrii w przyrodzie, wzorach „niemożliwych”, chaosie deterministycznym, paradoksach rachunku prawdopodobieństwa. Nie będzie to wykład nazbyt techniczny, ale podstawowe idee zostaną podane ściśle, tak, by możliwe było wyrobienie sobie własnego zdania na ich temat. Opowiemy też o wielu zaskakujących wynikach matematycznych (m.in. paradoksalny rozkład kuli, twierdzenie Abela, kwadratura koła, twierdzenie Godla). Większość tych wyników zmusza do zastanowienia się nad własną wizją nauki współczesnej. Podczas wykładu będziemy też okazjonalnie analizować krótkie fragmenty najsłynniejszych prac matematyków.

Literatura:

David Hilbert, Stephan Cohn-Vossen „Geometry and the imagination”

Stephen Hawking: "God created integers"

Marek Kordos: "Wykłady z historii matematyki"

Paweł Strzelecki: „Matematyka dla myślących laików

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

- zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

W zakresie umiejętności:

- potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

W zakresie kompetencji:

- rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze)

Ocena będzie dokonana w oparciu o pracę zaliczeniową (esej) na jeden z kilku możliwych tematów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.