Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z kultury regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KONW25 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z kultury regionów
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium są wybrane zagadnienia związane z kulturą regionu Morza Śródziemnego na tle powstałych na ten temat obrazów filmowych.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium są wybrane zagadnienia związane z kulturą regionu Morza Śródziemnego.

Celem konwersatorium jest zapoznanie się studentów śródziemnomorskich studiów specjalizacyjnych z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą kulturą regionów Morza Śródziemnego. Studenci poddają pogłębionej analizie – przede wszystkim w ujęciu komparatywnym - elementy nauki o regionie Morza Śródziemnego, przede wszystkim w ujęciu kulturoznawczym i historycznym, na podstawie obrazów filmowych.

Zajęcia podzielono na następujące bloki tematyczne:

1. Kultura Morza Śródziemnego.

2. Regiony Śródziemnomorskie.

3. Morze Śródziemne w świecie współczesnym.

4. Państwa śródziemnomorskie.

5. Dekolonizacja w ujęciu kulturowym.

Literatura:

Główne filmy:

„Agora”, reż. A. Amenábar;

„Królestwo niebieskie”, reż. R. Scott;

„Dziewczyna marzeń”, reż. F. Trueba;

„Bitwa o Algier”, reż. G. Pontecorvo;

„Ziemia i wolność”, reż. K. Loach;

„Kapitan Corelli”, reż. J. Madden;

„Bitwa trzech króli”, reż. S. Ben-Barka, U. Nazarov.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę na temat kultury wybranego regionu Śródziemnomorza, prowadzącą do specjalizacji;

ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz w wybranym kraju Śródziemnomorza;

ma pogłębioną wiedzę o języku jako o podstawowej ekspresji i środku przekazu danej kultury, odzwierciedlającym najważniejsze procesy historyczne i kulturowe;

potrafi wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, krytycznie oceniając ich wiarygodność;

potrafi samodzielnie interpretować i analizować teksty kultury, uwzględniając ich kontekst historyczny i regionalny;

aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy kulturoznawcze, formułuje logiczną argumentację i krytyczne wnioski;

potrafi odnieść się do poglądów innych osób i tez badaczy.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane będą na podstawie listy obecności oraz stopnia aktywnego udziału w zajęciach; liczba dopuszczalnych nieobecności – 2 w semestrze.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.