University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Audiovisuality in culture

General data

Course ID: 4018-KONW57 Erasmus code / ISCED: 08.0 / (0220) Humanities (except languages), not further defined
Course title: Audiovisuality in culture Name in Polish: Audiowizualność w kulturze
Organizational unit: Faculty of "Artes Liberales"
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The course presents electronic media and their anthropological consequences; basic issues regarding anthropology of the image and film - its history, theory, anthropology, and functioning in culture.

Full description:

The aim of the course is to review the main categories, methods, and means of studying audiovisual culture. Special emphasis will be placed on the critical use of research tools in analysing and interpreting selected film or audiovisual trends. The course is based on an original programme and the textbook Film i audiowizualność w kulturze. It covers basic issues of anthropology of the image and history of visual culture, with a special focus on the cultural consequences of technical audiovisual media. The course ends with a yearly paper.

Bibliography:

– Leone Battista Alberti, O malarstwie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963 (fragm.).

– Charles Altman, W stronę teorii gatunku filmowego "Kino" 1987, nr 6.

– Roland Barthes, Camera lucida [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Jean Baudrillard, Precesja symulakrów [w:] tegoż, Symulakry i symulacja Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005 (fragm.).

– André Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego [w:] tegoż, Film i rzeczywistość, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963, s. 9-17.

– Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] tegoż, Anioł historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996 (fragm.).

– Walter Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Henri Bergson, Kinematograficzny mechanizm myślenia i złudzenie mechanistyczne [w:] tegoż, Ewolucja twórcza, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1957.

– Daniel Dayan, Widz wpisany w obraz, „Film na Świecie” 1989 nr 369, s. 25-31.

– Jacques Derrida, Parergon [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba,, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Umberto Eco, Przejrzystość utracona [w:] tegoż, Semiologia życia codziennego, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 174-199.

– Michel Foucault, Panoptyzm [w:] tegoż, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa 1993.

– Ernst H. Gombrich, Obraz wizualny [w:] Symbole i symbolika, wyb. Michał Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 312-338.

– Elizabeth Grosz, Protetyczne przedmioty [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Martin Heidegger, Czas światoobrazu [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 128-167.

– Karol Irzykowski, Królestwo ruchu [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Hille Koskela, Kamery internetowe, telewizja i telefon komórkowy. Uwłasnowalniający ekshibicjonizm, „Kultura Współczesna” 2009 nr 2, s. 96-114.

– Marshall McLuhan, Przekazem jest środek przekazu [w:] tegoż, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 39-53.

– Nicholas Mirzoeff, Prawo do patrzenia [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– W. J. T. Mitchell, Pokazać widzenie [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne [w:] tejże, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, Korporacja ha!art – Era Nowe Horyzonty, Kraków-Warszawa 2010, s. 33-47.

– Erwin Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (fragm.).

– Vivian Sobchak, Pieprzyć ciało / przetrzymać tekst, czyli jak wyjść cało z tego stulecia [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Susan Sontag, Świat obrazów [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– John Tagg, Miasto spektaklu [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Film: Sound of Noise / Nieściszalni (Francja, Szwecja 2010, reż. Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson)

Learning outcomes:

Upon completing the course students will be familiar with the main analytical categories of anthropology of the image and audiovisuality. They will also be able to apply them in analyses and interpretations of specific trends of contemporary audiovisual culture.

Assessment methods and assessment criteria:

Attendance

Active participation

Paper

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.