Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie umysłów innych zwierząt. Wstęp do etologii poznawczej.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-SEM34-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie umysłów innych zwierząt. Wstęp do etologii poznawczej.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dobrze widziana bierna znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

„Czy psychologia może być nauką o umyśle?” – to tytuł ostatniego artykułu B.F. Skinnera pisanego w wieczór przed śmiercią w 1990 roku. Mimo upływu czasu wciąż mamy do czynienia ze ścieraniem się dwóch głównych nurtów badaczy nad zachowaniem się zwierząt: ujęcia mechanistycznego zakładającego, że jeśli nawet zmienne pośredniczące między działaniem bodźca, a pojawiającą się reakcją istnieją to i tak nie mają znaczenia i wpływu na zachowanie oraz mentalistycznego zakładającego, że zmienne pośredniczące stanowią najistotniejszy element w kształtowaniu adaptacyjnych form zachowania i są wynikiem ewolucyjnej selekcji. Zadaniem tego seminarium jest ukazanie współczesnych trendów psychologii porównawczej oraz etologii poznawczej.

Pełny opis:

Co dzieje się we współczesnej psychologii w zakresie badań nad zachowaniem zwierząt? Najnowsze trendy w badaniach nad zachowaniem innych gatunków we współczesnej psychologii reprezentowane są przez nurt psychologii ewolucyjnej oraz porównanej, która chętnie sięga do metod etologii poznawczej. Oczywiście nadal we współczesnej nauce obecne jest podejście mechanistyczne, reprezentowane głównie przez postneobehawioryzm. Mimo że upłynęło ponad 20 lat od śmierci B.F. Skinnera, część badaczy wciąż neguje potrzeba badań nad zawartością „czarnej skrzynki”. Z drugiej strony nurt poznawczy oraz ewolucyjny skruszył zęby mechanistycznego, behawiorystycznego paradygmatu. Pierwszy pokazał, że zwierzęta aktywnie przetwarzają bodźce ze środowiska, a drugi udowodnił, że nie wszystkie formy zachowania są wyuczalne w takim samym stopniu, i że jak to opisuje Selligman mamy biologiczną gotowość do podejmowania pewnych aktywności. Zadaniem tego seminarium jest ukazanie współczesnych trendów w psychologii porównawczej oraz etologii poznawczej. Pokazania badań, które nieuchronnie prowadzą w stronę istoty zainteresowania psychologii – funkcjonowania umysłu., przedmiotu badań zakazanego i stanowiącego tabu przez pół wieku ostatniego stulecia.

Literatura:

1. Podstawową literaturą do zajęć jest monografia autorstwa Donalda R. Griffina pt. „Umysły zwierząt - czy zwierzęta mają świadomość?” wydana przez GWP w 2003 roku, a także:

2. M. Trojan (red.) (2007). Zachowanie się zwierząt i ludzi – przegląd wybranych zagadnień z psychologii porównawczej. Maciej Trojan (red.) 2007. VizjaPress. Rozdziały 11 i 12

3. M. Trojan (2009). Research on Theory of Mind in Canis Familiaris w: P. Ostaszewski i M. Trojan (ed.) From rat lab to the future. A tribiute to Jan Matysiak, str. 81-100, VizjaPress, r. 2009

4. M. Trojan (2009). Przeszłość. przyszłość, teraźniejszość. Czy zwierzęta mogą podróżować w czasie?

PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 19 str. 33-53

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

W zakresie umiejętności:

potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

W zakresie kompetencji:

rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zarówno pomysł dotyczący testowania hipotezy badawczej jak i operacjonalizacja zmiennych mających być przedmiotem hipotetycznego badania, a także wiedza wyniesiona z zajęć sprawdzona za pomocą pracy pisemnej.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.