University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Forensic Archeology

General data

Course ID: 4027-KNS-BGD-212DARK Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Forensic Archeology Name in Polish: Archeologia kryminalistyczna
Department: The Antiquity of Southeastern Europe Research Center
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Mode:

(in Polish) w sali i w terenie

Short description: (in Polish)

Zostanie przedstawiona podstawa metodologiczna i metodyczna archeologii sądowej, jej historia, przykłady zastosowania metod archeologicznych w kryminalistyce. Zaprezentowane zostaną metodyinterdyscyplinarne w badaniach kryminalistycznych ich przydatności i zasady analizy wyników.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach zostaną zaprezentowane te elementy archeologii, które mogą być przydatne w kryminalistyce. Zajęcia będą się składały z trzech części. W pierwszej – teoretycznej – skoncentrujemy się na metodologii archeologicznej. Zostaną, zatem zaprezentowane stosowane w archeologii metody badań oraz określenie ich wartości poznawczej i skuteczności. Rozwinięciem tych rozważań będzie zapoznanie z metodyką archeologiczna, czyli podstawowymi zasadami prowadzenia badań w terenie, z zachowaniem odpowiednich standardów dokumentacyjnych. Będzie przedstawiona także krótka historia archeologii sądowej.

Druga część to przedstawienie konkretnych - znanych i mniej znanych - przykładów zastosowania metod używanych przez archeologów w rozwiązywaniu niektórych problemów naukowych:m.in. sprawa tzw. Człowieka z Similaun czyli Człowieka z lodu, tzw. problem Tutanchamona, czy problemy datowania początków naszego Państwa.

W trzeciejczęści zostaną zaprezentowane stosowane w archeologii metody analityczne, a zatem podane generalne zasady fizyki i chemii, na których się one opierają, określenie granic ich stosowania oraz metody odczytywania i analizy uzyskanych wyników.

Bibliography: (in Polish)

Literatura

D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszaw-Kraków, 2003

J. Kawecki, P. Konczewski, K. Szwagrzyk, M. Trzciński, Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Warszawa 2013.

Dla bardziej zainteresowanych:

F. Arnau,Sztuka fałszerzy. Fałszerze sztuki. Trzydzieści wieków antykwarskich mistyfikacji,Wrocław – Warszawa – Kraków 1966.

J. Miziołek, Falsyfikaty na przestrzeni wieków, [w:] Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich,red. J. Miziołek, M. Morka, Warszawa 2001.

P. Rybicki,Technicznokryminalistyczne badania dzieł sztuki, „Problemy Kryminalistyki” 2005, nr250.

K. Dobrzański, Wykorzystanie metod archeologicznych w kryminalistyce, Wrocław 2013

Learning outcomes: (in Polish)

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W01: Student zna relacje występujące między kryminalistyką a archeologią;

K_U01: Student umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu kryminalistyki;

K_K02: Student ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Odnotowywana będzie aktywność i regularność uczestniczenia w zajęciach.Na zakończenieprzewidywany jest pisemny test sprawdzającyzarówno część teoretyczną, jak i, poprzez odpowiednio dobrane przykłady,umiejętność wyboru najlepszych metod w analizie różnych sytuacji „kryminalistycznych”

Classes in period "Academic year 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 15 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Dyczek
Group instructors: Piotr Dyczek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.