University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Second Language Teaching - Practical English

General data

Course ID: 4100-1DZWZPNJA Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Second Language Teaching - Practical English Name in Polish: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka angielskiego 1
Organizational unit: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Full description: (in Polish)

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Kurs łączy sprawności komunikacyjne z elementami wiedzy o realiach i kulturze krajów anglojęzycznych. Podczas kursu wymagana samodzielna praca studenta , w wymiarze około 100 godzin, polegająca na wykonaniu ćwiczeń gramatyczno – leksykalnych oraz przeczytaniu i ustnym zaliczeniu lektury.

Zakres tematów:

1.Informacje osobiste: imię, nazwisko, adres, wiek, data i miejsce urodzenia, narodowość, wykształcenie, stan cywilny, życiorys, zainteresowania, rodzina, wygląd zewnętrzny ,cechy charakteru.

2.Dom: rodzaje domów i mieszkań, pomieszczenia w domu, wyposażenie domu (meble, sprzęt gospodarstwa domowego.

3.Szkoła: rodzaje szkół, życie szkoły (przedmioty szkolne, zajęcia pozaszkolne, plan zajęć, wymagania, regulaminy, oceny, zainteresowania szkolne.

4.Praca: zawody, umiejętności wymagane w wykonywaniu różnych zawodów, cechy osobowości niezbędne w wykonywaniu różnych zawodów, status społeczny zawodów, zarobki.

5.Czas wolny: sposoby spędzania czasu wolnego – rozrywka, sport, turystyka, hobby, zabawa, święta, przyjęcia i imprezy okolicznościowe.

6.Czas wolny: sposoby spędzania czasu wolnego – rozrywka, sport, turystyka, hobby, zabawa, święta, przyjęcia i imprezy okolicznościowe.

7.Zdrowie: części ciała , styl życia, zdrowe i niezdrowe nawyki

odżywianie – produkty spożywcze, zdrowe i niezdrowe potrawy, posiłki, nawyki żywieniowe, diety , samopoczucie , typowe dolegliwości.

8.Usługi: urzędy i punkty usługowe – poczta, bank, pub,

stacja benzynowa itp. zakupy – rodzaje sklepów, jednostki miary i wagi, cechy towaru (kolor, wzór, krój, rozmiar, pochodzenie

9.Życie rodzinne i towarzyskie: zakładanie rodziny, członkowie rodziny, problemy rodzinne, podział ról w rodzinie, rozkład dnia (pory dnia i dni tygodnia), obowiązki domowe, tradycje i uroczystości rodzinne, imprezy towarzyskie, randki, korespondencja.

10. Uczucia: nastrój – radość, zadowolenie, satysfakcji, przygnębienie, lęk, cierpienie, złość itp., uczucia – sympatia, przyjaźń, miłość.

11.Nauka i technika: komputer, współczesne środki komunikowania się – fax, e-mail, Internet

12.Problemy społeczne współczesnego świata: bezrobocie, przemoc, alkoholizm, narkomania, przestępczość, choroby cywilizacyjne

praca społeczna, organizacje humanitarne i dobroczynne.

13.Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta, nazwy stron świata, kontynentów, państw, krain geograficznych, krajobrazy, ukształtowanie terenu, pogoda.

14.Podróżowanie: środki transportu, ruch uliczny, dworzec kolejowy, lotnisko, wakacje – miejsca i sposoby spędzania wakacje, zwiedzanie, mapy i plany, zabytki, hotele, pensjonaty, schroniska.

15.Wiedza o wybranych krajach anglojęzycznych: geografia i historia obyczaje i tradycje

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.