University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The English Pronunciation Course

General data

Course ID: 4101-1SFO
Erasmus code / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The English Pronunciation Course
Name in Polish: Fonetyka 1
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: English
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego obejmujący trzy kolejne semestry.

Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Full description: (in Polish)

Celem kursu jest rozbudzenie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy, a także w osiągnięciu oczekiwanej od nauczyciela języka angielskiego płynności i poprawności wymowy (w odniesieniu do wybranego za wzór/model akcentu); wprowadzenie studentów w podstawowy opisu fonetycznego języka angielskiego oraz zagadnień fonologicznych.

Program zajęć (opis i trening) obejmuje zagadnienia artykulacji spółgłosek i samogłosek; wybrane zjawiska alofoniczne; fonetykę międzywyrazową; asymilacje oraz elizje; słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych; przycisk wyrazowy, rytm oraz intonację; porównanie angielskiego i amerykańskiego standardu wymowy (SES oraz GA); wybrane zagadnienia z fonetyki języka polskiego; transkrypcję fonetyczną (fonemiczną, alofoniczną).

Bibliography:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Learning outcomes:

KNOWLEDGE

the student has a basic knowledge of the relevant concepts of phonetics and phonology, such as speechsound, minimal pair, syllable, diphthong, assimilation, reduced form etc., which has practical application in EFL teaching. H1P_W01

the student has a comprehensive knowledge of the pronunciation of English, which helps him/her speak intelligibly and which has practical application in EFL teaching; the student is able to recognize various types of pronunciation errors and can identify the sources of mispronunciations; the student has a basic knowledge of English-Polish phonological CA, which enables him/her to reduce/eradicate mispronunciations resulting from phonetic interference. H1P_W02

the student is familiar with the basic–both English and Polish–terminology/nomenclature of English phonetics and phonology. H1P_W03

SKILLS

the student has the necessary level of self-study skills to use a variety of sources (pronunuciation dictionaries and new technologies–ICT) in order to master pronunciation, improve communication skills and develop his/her professional competences in EFL teaching. H1P_U02 H1A_U01 H1A_U03 H1A_U10

the student possesses pronunciation skills at CEFR level B2; these include academic English and the language of classroom communication/instruction, in accordance with the requirements specified in the standards of teaching. H1P_U14

SOCIAL SKILLS

SOCIAL COMMUNICATION (SKILLS)

SOCIAL COMPETENCE(S)

the student understands the importance of lifelong learning H1P_K01

the student is able to interact and work in a group H1P_K02

the student is aware of the level of their knowledge, pronunciation and communication skills and understands the need for on-going professional training and personal development.H1A K01 H1A K04 S1A_K02

the student learns to become more tolerant of differences: more tolerant towards other languages, dialects, accents or cultures. H1P_K06

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach. Test na zakończenie kolejnych semestrów.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)