University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The English Pronunciation Course

General data

Course ID: 4101-2ZFO
Erasmus code / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The English Pronunciation Course
Name in Polish: Fonetyka 2
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: English
Type of course:

obligatory courses

Short description:

Course aims:

to help students eliminate obtrusive traces of their L1;

to encourage students to consistently follow one model/standard of pronunciation (either British or American);

to improve students' intelligibility;

to help them achieve greater fluency in oral communication.

By the end of this pronunciation course, students should be able to:

improve their ability to produce English sounds;

use effectively English stress, rhythm and intonation patterns.

Full description:

TOPIC AREAS

1.VOWELS

Quality and length

Monophthongs, diphthongs and triphthongs

SES English and GenAm vowels.

2. CONSONANTS

Fortis versus lenis

Consonant sequences

3. SES/GenAm realisational differences

4. SES/GenAm distributional differences

5. CONNECTED SPEECH

Full and reduced forms of function words

Stylistic variations: assimilation, elision, linking

6. STRESS AND RHYTHM

7. INTONATION

The tone-unit: Nucleus, head, pre-head, and tail.

Functions of intonation: attitudinal, accentual, grammatical, and discoursal.

Bibliography:

llen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP,

Cambridge, 1997.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu studenci będą w stanie panować nad swoją wymową (stale świadomie oceniać ją i wprowadzać konieczną korektę); opanują podstawową wiedzę z zakresu fonetyki/fonologii języka angielskiego; sprawnie korzystać ze słownika wymowy oraz transkrypcji fonetycznej; wykorzystywać nabytą wiedzę i sprawność w nauczaniu języka angielskiego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach. Test na zakończenie kolejnych semestrów.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)