Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury brytyjskiej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SHLBO Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury brytyjskiej 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs historii literatury brytyjskiej ma za zadanie zaznajomienie studentów z niemal kompletnym kanonem tekstów literackich, napisanych od okresu staro-angielskiego do wspołczesności. Ponieważ zajęcia odbywaja sie w języku angielskim, studenci powinni wykazywać się w czasie zajęć podstawową wiedzą dotyczącą społecznego, kulturowego i historycznego kontekstu w jakim powstawała literatura angielska w swym rozwoju historyczno-literackim na przestrzeni wieków. Studenci powinni znać podstawowa terminologię z zakresu teorii i krytyki literackiej, aby byli w stanie analizować omawiane teksty jako semantycznie nacechowane produkty kulturowe, które znaczą poprzez połączenie indywidualnego talentu pisarza i społeczno-historycznego kontekstu jaki go ukształtował. Pod koniec kursu studenci powinni zapoznać sie z pełnym kanonem literatury angielskiej ze wszystkich epok literackich.

Pełny opis:

Kurs historii literatury brytyjskiej jest diachronicznym przeglądem kanonu literatury brytyjskiej tworzonej od okresu staro-angielskiego do czasów współczesnych. Chronologicznie ułożone teksty stanowią dla studenta mapę literackich, społecznych, historycznych i kulturowych zmian na przestrzeni wieków. Główne obszary badawcze odnoszą się do następujących problemów i autorów:

Semestr 2 - Romanticism to Modern Times

1.Romantic poetry: The mystical and social poetry of William Blake' Songs of Innocence and Experience; The Preface to Lyrical Ballads as a manifesto of English Romanticism; The Lake Poets: William Wordsworth and S.T.Coleridge and their views on nature, imagination, poetry; the second generation of English Romantics: Percy Bysshe Shelley - revolutionary idealism of his poetry; George Gordon Byron orientalism and satire of his poems; Hellenism, medievalism and art in the poetry of John Keats; Romantic novel: Mary Shelley (terror tale and myth) and Jane Austen (satire and feminism).

2.Victorian novel: Emily Bronte's multi-genre narration and symbolic/realistic composition in Wuthering Heights; Bildungsroman, social and moral criticism in Dickens' Great Expectations; Society vs the individual, utilitarian ethics in George Eliot's The Mill on the Floss; Social criticism and departures from Victoria conventions in Thackeray's Vanity Fair; Morality, determinism and symbolism in Hardy's Tess

3.Victorian Poetry: A.Tennyson as a mouthpiece of Victorian controversies; Dramatic monologue convention in R.Browning's poems; the poetics of the Pre-Raphaelite Brotherhood in Rossetti's poems; Nature, religion and technical acomplishment of G.M.Hopkins's poetry.

4.Twentieth century literature: The "Gay Nineties" and Aestheticism in O.Wilde's novels; Poetry of World War I (Rosenberg, Owen, Sassoon); Yeats and the Irish Revival: Irish myths, the Cabala, alchemy; Modernism in poetry: T.S.Eliot (tradition, objective correlative, irony, topicality); Imagism; Literature of ideas: G.B.Shaw, H.G.Wells, G.K.Chesterton; Modernism in the novel: narrative techniques and moral problems in Joseph Conrad's novels; Stream of consciousness and internal monologue in James Joyce and Virginia Woolf; Morality vs instincts, body vs spirit in D.H.Lawrence's expressionist novels; Utopian and dystopian vision of modern civilization in Aldous Huxley and George Orwell; Poetry of the 1930's: "Macspaunday" group, W.H.Auden, Dylan Thomas' "New Romanticism"; Developments in drama: Theatre of the Absurd and the comedy of menace: Samuel Beckett, Harold Pinter; The Angry Young Men movement: John Osborn; Post-war and postmodern poetry: The Movement, The Group (Larkin, Hughes, Heaney, Harrison, Raine, Morgan); Modern and Postmodern novel: Allegorical fiction in Iris Murdoch and William Golding; "Academics": M.Bradbury, D.Lodge; Experimental novelisits: A.Carter, I. MacEwan, S.Rushdie, J.Fowles.

Literatura:

Polskie i angielskie podręczniki i antologie rekomendowane do programu kursu:

1.The Norton Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

2.The Oxford Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

3.Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature

3.M.Drabble, The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985

4.A.Burgess, English Literature, Longman, 1990

5.B.Ford (ed.),The New Pelican Guide to English Literature, Penguin, vols.1-9

6.M.Alexander, A History of English Literature, Macmillan, 2000

7.Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, London & New York, 1982

8.Zgorzelski, a., Lectures on British Literature, Parts 1-3, Gdansk, 1999

9.Mroczkowski, P., Historia literatury angielskiej, Wroclaw, 1986

10.Zbierski, Henryk: 'Literatura angielska' , w: Dzieje literatur europejskich, Warszawa 1982

11.Stamirowska, Krystyna, (ed.) Współczesna powieść brytyjska, Kraków: Universitas, 1997.

12.Diniejko, A. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce, 2005.

13.Bela Teresa, Mazur Zygmunt: A College Anthology of English Literature, Kraków,1997

Efekty uczenia się:

Główne zadania kursu dotyczą następujących obszarów i przygotowują studentów do:

1)ćwiczenia rozwijania oraz doskonalenia sprawności kompetentnej analizy i interpretacji tekstów literackich w odniesieniu do wszelkich form artystycznych i okresów literackich, w jakich powstały;

2)stosowania właściwej terminologii krytyczno-literackiej podczas wszelkich działań analitycznych i interpretacyjnych;

3)zaznajomienia się z arcydziełami literatury angielskiej w oryginalnym języku i brzmieniu;

4)zademonstrowania bogactwa procesów literackich, jakie stwarzają na przestrzeni wieków dynamiczną strukturę ewolucyjną procesów estetycznych;

5)wzbogacenia kompetencji językowych i dydaktycznych przyszłych nauczycieli języka angielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie obecności (10%), aktywności w czasie zajęć (30%), minimum 3 prezentacji w czasie każdego semestru (3 x 20%). Wymiennie zamiast prezentacji, obowiązek zaliczenia 2 podsumowujących testów w semestrze (2 x 30%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.