Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-2M1S-GP Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Gramatyka praktyczna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Gramatyka praktyczna prowadzona jest przez dwa semestry I roku. Omawiane zagadnienia: rekcja przymiotnika, czasownik i rzeczownik; rodzajnik; liczba mnoga rzeczowników; mowa zależna; użycie partykuł; deklinacja przymiotników; budowa zdania (zdania przydawkowe, przydawki imiesłowowe, przydawki; formy konkurencyjne strony biernej; styl rzeczownikowy i czasownikowy).

Pełny opis:

Gramatyka praktyczna prowadzona jest przez dwa semestry I roku. Omawiane zagadnienia: rekcja przymiotnika, czasownik i rzeczownik; rodzajnik; liczba mnoga rzeczowników; mowa zależna; użycie partykuł; deklinacja przymiotników; budowa zdania (zdania przydawkowe, przydawki imiesłowowe, przydawki; formy konkurencyjne strony biernej; styl rzeczownikowy i czasownikowy).

Składnia

1. zdania złożone

1.1 zdania złożone wielokrotnie

1.2 tworzenie zdań ze spójnikami złożonymi [em-Lernwortschatz]

1.3 wybrane klasy semantyczne zdań okolicznikowych

1.4 wybrane konstrukcje bezokolicznikowe

1.5 zdania względne z zaimkami względnymi w dopełniaczu

2. szyk części zdania

2.1 lokalizacja zaimka zwrotnego sich

2.2 lokalizacja rzeczownikowych i zaimkowych dopełnień w celowniku i bierniku

2.3 lokalizacja nicht

2.4 lokalizacja odmienionych i nieodmienionych form czasownika

II. morfologia

1. czasownik

1.1 tworzenie i użycie Perfektu

1.2 tworzenie i użycie strony biernej procesu i stanu

1.3 szczególne przypadki związku zgody

1.4 rekcja [u.a. em-Lernwortschatz]

2. rzeczownik i przymiotnik

1.1 odmiana rzeczownikowa i przymiotnikowa

1.2 rekcja rzeczownika i przymiotnika [u.a. em-Lernwortschatz]

3. przyimki wtórne [em-Lernwortschatz

Literatura:

Schmitt, Richard: Weg mit den typischen Fehlern! Deutsch üben 3/4. Verlag für Deutsch: Ismaning/München, 1989.

Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch: Ismaning, 1998.

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt: Berlin/ München/ Wien/ Zürich/ New York, 2000.

własne zadania bazujące na em-Lernwortschatz

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student: ma wyrobione i zautomatyzowane nawyki użycia struktur gramatycznych języka niemieckiego, które są ważne zarówno dla praktycznej znajomości języka jak i dla praktyki zawodowej nauczyciele języka obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:prace kontrolne, udział w zajęciach (2 nieobecności), praca pisemna na koniec semestru I

forma oceny semestr I: zaliczenie

• Forma oceny rocznej: ocena wystawiana na podstawie prac kontrolnych pisanych na zajęciach przez cały rok i pisemnego testu rocznego. (test roczny przeprowadzany na ostatnich zajęciach)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.