Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-2M1S-GPEGKHJ Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Czasownik i czasownik posiłkowy

2. Wybrane zagadnienia z zakresu morfologii języka niemieckiego:

strony, czasy, tryby

3. Czas gramatyczny i absolutny.

4. Strona bierna i fakultatywne formy opisowe

5. Tryb przypuszczający: znaczenie i użycie

6. Semantyka i morfologia trybu przypuszczającego i warunkowego

7. Pozycja części zdania – szyk zdania i negacja.

Pełny opis:

Wszystkie tematy realizowane są w odniesieniu do zmian historycznych w perspektywie rozwoju języka i w ujęciu kontrastywnym.

Wszystkie tematy realizowane są w odniesieniu do zmian historycznych w perspektywie rozwoju języka i w ujęciu kontrastywnym.

1. Czasownik posiłkowy, bezokolicznik i imiesłów, formy odmienne i nieodmienne

2. Strona bierna: strona bierna procesu i strona bierna stanu, alternatywne formy gramatyczne

3. Perfekt z haben/sein, użycie czasów

4. Semantyka i morfologia trybu przypuszczającego i warunkowego, mowa zależna i niezależna,

5. Znaczenie i użycie trybu przypuszczającego w zdaniu pojedynczym

6.tryb przypuszczający w zdaniu podrzędnie złożonym: hipotetyczne zdanie porównawcze, obligatoryjne zdanie porównawcze, zdanie warunkowe i wynikowe

7. Ramy werbalne, orzeczenie proste i złożone, części zdania poza ramą werbalną, nominalne części zdania

8. Przydawka rozszerzona.

Literatura:

Helbig G./Buscha J., Deutsche Übungsgrammatik, Leipzig

Helbig G./Buscha J.,Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache, Leipzig

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej, kontrastywnej i historii języka niem, właściwych dla nauczyciela języka niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w procesie glottodydaktycznym oraz zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne i ustne, aktywny udział w zajęciach, frekwencja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.