Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M1S-EJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy językoznawstwa
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

- w ciągu jednego semestru omówione zostaną główne działy językoznawstwa, a także funkcje języka, modele komunikacji i wybrane sposoby klasyfikacji języków.

Pełny opis:

- konwersatorium rozpoczyna się od przedstawienia zagadnień, które zostaną omówione w ciągu całego semestru oraz literatury pomocnej w przygotowaniu się do egzaminu końcowego, a także w dokładniejszym zapoznaniu się z omawianą tematyką

- następnie omawiane są zagadnienia merytoryczne: język jako przedmiot badań językoznawczych, wybrane definicje języka i pojęć z nim związanych, główne działy językoznawstwa (morfologia, składnia, fonologia, semantyka, słowotwórstwo, historia języka itd.), funkcje języka (komunikatywna, reprezentatywna, ekspresywna, impresywna, fatyczna, kognitywna, itd.), modele komunikacji, klasyfikacja języków (genealogiczna, geograficzna, typologiczna)

- po przedstawieniu ogólnych zagadnień związanych z językiem omówione zostaną elementy historii pisma (pismo klinowe, hieroglify, alfabet grecki, łaciński itd.), a następnie historia badań językoznawczych (min. metoda historyczno-porównawcza, teoria drzewa genealogicznego, teoria falowa, strukturalizm, gramatyka generatywna, teoria aktów mowy, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka,itd.).

- przewidywana liczba godzin na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się to – w zależności od posiadanej już wiedzy z tego zakresu i poziomu znajomości języka niemieckiego – ok. 4 godzin tygodniowo

Literatura:

Bünting, K.-D. (1996): Einführung in die Linguistik, Weinheim.

Bußmann, H. (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart.

Deutsche Sprache - kleine Enzyklopädie (2004), Frankfurt.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (2003), Wrocław – Warszawa – Kraków.

Ernst, P. (2004): Germanische Sprachwissenschaft, Wien.

Grzegorczykowa, R.(2007): Wstęp do językoznawstwa

Milewski, T.(2004): Językoznawstwo, Warszawa.

Vater, H. (2002): Einführung in die Sprachwissenschaft, München.

Efekty uczenia się:

po ukończeniu przedmiotu student zna podstawowe pojęcia i działy językoznawstwa, a także ma orientację w kwestii klasyfikacji języków oraz historii pisma, rozróżnia najważniejsze naukowe teorie lingwistyczne (od starożytności do współczesności)

Metody i kryteria oceniania:

- końcowy egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.