Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Disneyfication - how many tourists is too many?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-Dhmt-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Disneyfication - how many tourists is too many?
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia o wpływie niekontrolowanej turystyki na życie lokalnych społeczności i analiza coraz bardziej popularnego nurtu Zrównoważonej Turystyki/Ekoturystyki. Celem zajęć jest krytyczna ocena przemysłu turystycznego i spojrzenie na zagrożenia związane z rosnącą mobilnością turystów, jak również na jej dobre strony i szanse na zbalansowany rozwój turystki z korzyścią dla zwiedzających i lokalnych mieszkańców, w tym środowisko naturalne.

Pełny opis:

Podczas tego konwersatorium, nacisk położony jest na dyskusje na zaproponowane tematy. Kontrowersje związane z prezentowanymi przypadkami mają zachęcić do wartościowej i kształcącej wymiany poglądów pomiędzy studentami, którzy często sami wcielają się w rolę turystów. Poprzez analizę współczesnych przykładów skutków masowej turystyki zastanowimy się nad następującymi kwestiami:

-Co dzieje się kiedy współcześnie zamieszkałe miejsce wpisane zostaje na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO? Jakie prawa a jakie obowiązki spadają na mieszkańców? Jak zmienia się ich codzienność przy napływie turystów?

-Czy tanie linie lotnicze mogą zmienić charakterystykę miasta? Jak miasta mogą zachęcić turystów i jacy turyści są preferowani? Co zrobić z rosnącą popularnością Airbnb?

-Co to znaczy, że turyści są „głodni autentyzmu”? Co jest autentyczne a co wolimy tylko uważać za autentyczne? Jak zbudować markę na „autentyczności”?

-Czy turystyka wiejska jest odpowiedzią na potrzebę „zejścia z ubitej ścieżki”? Jak etyczne jest zwiedzanie slumsów? Czy wolontariusze pomagają czy bardziej szkodzą lokalnej społeczności?

-Jak turystyka może wpłynąć na lokalny rozwój ekonomiczny? Czy turyści mogą wesprzeć ochronę i konserwację lokalnego dziedzictwa kulturowego? Po są UNESCO listy dziedzictwa niematerialnego?

-Co to znaczy być świadomym turystą? Jak podróżować świadomie? Czy kompromis jest możliwy?

Literatura:

1. Dickinson, J. and Lumsdon, L. (2010) Slow Travel and Tourism, Earthscan, London.

2. Eriksen, T.H. (2009) "Between Universalism and Relativism: A Critique of the UNESCO Concept of Culture" in Human Rights. An Anthropological reader, edited by Mark Goodale, Wiley-Blackwell.

3. Ghimire, K.B. (ed) (2001) The Native Tourist. Mass Tourism Within Developing Countries, Earthscan, London.

4. Graci, S. and Dodds, R. (2010) Sustainable Tourism in Island Destinations, Earthscan, London.

5. Groth, A. (2000) Sustainable tourism and the environment, Connect, 25(1), pp. 1-2.

6. Hall, D. and Richards, G. (2003) Tourism and Sustainable Community Development, Routledge, London.

7. Johnston, A.M. (2005) Is the Sacred for Sale. Tourism and Indigenous Peoples, Earthscan, London.

8. Mastny, L. (2001) Traveling Light: New Paths for International Tourism, Worldwatch Paper No.159, Worldwatch Institute.

9. Mitchell, J. and Ashley, C. (2009) Tourism and Poverty Reduction. Pathways to Prosperity, Earthscan, London.

10. Mowforth, M. and Munt, I. (2008) Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World (3rd Edition), Routledge, London.

11. Pattullo, P., Minelli, O., Hourmant, P., Smith, P., Viesnik, L. and Dall, A. (2009) The Ethical Travel Guide (Second Edition), Earthscan, London.

12. Rao, K. (2010) "A new paradigm for the identification, nomination and inscription of properties on the World Heritage List", International Journal of Heritage Studies.

13. Robinson, M. and Picard, D. (2006) Tourism, Culture and Sustainable Development, Division of Cultural Policies and Intercultural Dialogue, Culture Sector, UNESCO.

14. Sharpley, R. (2009) Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?, Earthscan, London.

15. Spenceley, A. (ed) (2008) Responsible Tourism. Critical Issues for Conservation and Development, Earthscan, London.

16. Wheat, S. (2004) Ecotourism – hope and reality, People and the Planet.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

(1) Posługuje się współczesną terminologią związaną z turystyką i rozwojem lokalnym. (2) Posiada narzędzia do analizy studiów przypadku związanych z przemysłem turystycznym. (3) Opisuje wybrane zjawiska i aktualnie zachodzące przemiany w życiu lokalnych społeczności w Polsce i na świecie.

W zakresie umiejętności:

(1) Ma umiejętności językowe w

zakresie języka angielskiego zgodne z

wymaganiami określonymi dla poziomu

B2+ Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego. (2) Potrafi podejmować świadome decyzje jako turysta. (3) Potrafi informować innych o skutkach ich decyzji związanych z turystyką.

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) Potrafi współpracować w grupie. (2) Potrafi zainicjować i moderować dyskusję. (3) Ma większą wrażliwość na zjawiska społeczna w miejscach które odwiedza jako turysta.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i aktywność podczas prezentacji kolegów (50% pkt) oraz prezentacja na temat wybranego przypadku z prowadzeniem dyskusji (50%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.