Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Television Series after 2000 (Amerykański serial telewizyjny po roku 2000)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0028-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Television Series after 2000 (Amerykański serial telewizyjny po roku 2000)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się form współczesnych mediów amerykańskich - serialu telewizyjnego. Chociaż kurs nakreśli zarysy historycznego rozwoju tej formy po roku 2000, jego głównym celem jest omówienie konkretnych jej aspektów. Cotygodniowe zajęcia zbudowane będą wokół jednego wybranego tytułu, który posłuży jako pretekst do dyskusji i refleksji nad wybranymi zagadnieniami (format serialu i jego zmiany; wizualność i auralność; złożoność; widzowie i fani, etc.) jak również tematami (rasa, płeć, klasa, przyszłość, etc.).

Uwaga: chociaż kurs nie wymaga wcześniejszej znajomości telewizji amerykańskiej, jest dosyć wymagający jeśli chodzi o oglądanie. Co tydzień studenci będą zobowiązani zapoznać albo z jednym sezonem wybranej serii albo z kilkoma odcinkami kilku seriali. Poszczególne tygodnie mogą się różnić nieco w tym względzie, ale generalnie uczestnictwo w kursie związane jest ze znaczącym czasem ekranowym.

Pełny opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się form współczesnych mediów amerykańskich - serialu telewizyjnego. Chociaż kurs nakreśli zarysy historycznego rozwoju tej formy po roku 2000, jego głównym celem jest omówienie konkretnych jej aspektów. Cotygodniowe zajęcia zbudowane będą wokół jednego wybranego tytułu, który posłuży jako pretekst do dyskusji i refleksji nad wybranymi zagadnieniami (format serialu i jego zmiany; wizualność i auralność; złożoność; widzowie i fani, etc.) jak również tematami (rasa, płeć, klasa, przyszłość, etc.). Wśród omawianych seriali znajdują się, między innymi, The Wire (2002-2008), Lost (2004-2010), Sons of Anarchy (2008-2014), Game of Thrones (2011-2019), True Detective (2014-2019), Mr. Robot (2015-), The Expanse (2015-), oraz Sense8 (2015-2018).

Uwaga: chociaż kurs nie wymaga wcześniejszej znajomości telewizji amerykańskiej, jest dosyć wymagający jeśli chodzi o oglądanie. Co tydzień studenci będą zobowiązani zapoznać albo z jednym sezonem wybranej serii albo z kilkoma odcinkami kilku seriali. Poszczególne tygodnie mogą się różnić nieco w tym względzie, ale generalnie uczestnictwo w kursie związane jest ze znaczącym czasem ekranowym.

Literatura:

Wybrane pozycje teoretyczne (między innymi):

* Nick Browne - American Television: New Directions in History and Theory

* Sandra Falero - Digital Participatory Culture and the TV Audience: Everyone’s a Critic

* John Fiske - Reading Television

* Mareike Jenner - Netflix and the Re-invention of Television

* Jason Mittel - Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture

* Jason Mittell - Complex TV:The Poetics of Contemporary Television Storytelling

* Toni Pape - Figures of Time: Affect and the Television of Preemption

+ szeroki wybór artykułów prasowych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą współczesnych seriali telewizyjnych w USA

• jest świadomy ewolucji serialu telewizyjnego i jego zróżnicowania

• posiada zaawansowaną wiedzę historycznych kontekstów telewizja w USA

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do telewizji

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy kulturowego znaczenia telewizji

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

• rozumie i docenia rolę Stanach Zjednoczonych w rozwoju globalnych konwencji telewizyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci muszą czytać zadane lektury, uczęszczać na zajęcia, brać udział w dyskusjach oraz przygotować projekt końcowy.

1) projekt końcowy - 40%

2) aktywność na zajęciach – 20%

3) zadania na Slacku – 40%

Ocena ostateczna (składająca się z powyższych komponentów):

• ponad 90% – 5

• 85-89% – 4+

• 80-84% – 4

• 70-79% – 3+

• 60-69% – 3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.