Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Altered States of Being: Psychedelic Culture in the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0047-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Altered States of Being: Psychedelic Culture in the United States
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentki i studentów z różnorodnymi emanacjami kultury psychodelicznej w Stanach Zjednoczonych badanymi z perspektywy interdyscyplinarnej, łącząc refleksję nad kulturową historią amerykańskiej rewolucji psychodelicznej lat sześćdziesiątych z krytyczną analizą współczesnych przykładów wykorzystania estetyki psychodelicznej w sztuce i kulturze popularnej. Podczas kursu będziemy analizować źródła historyczne z okresu kontrkultury (manifesty, teksty założycielskie, literaturę piękną), skupiając się na prześledzeniu tego jak kręgi związane z rewolucją psychodeliczną przenikały się z innymi ruchami politycznymi tego okresu. Będziemy również omawiać wybrane przykłady tekstów kultury podejmującej problematykę psychodeliczną bądź korzystające z psychodelicznej estetyki (kino, literatura popularna, muzyka, sztuka), opierając się na metodologii krytycznych studiów kulturowych i antropologii kultury.

Pełny opis:

Badania nad historią amerykańskiego ruchu psychodelicznego skupione są zazwyczaj na okresie późnych lat sześćdziesiątych – czasach znaczących przemian społeczno-kulturowych związanych z ideami kontrkultury i kontestacji, a także na śledzeniu związków pomiędzy rewolucją hipisowską a innymi ruchami społecznymi i politycznymi (ruch na rzecz praw obywatelskich, protesty antywojenne, rewolucja seksualna i emancypacja gejów i lesbijek). Jednym z czołowych przedstawicieli rewolucji psychodelicznej lat sześćdziesiątych był Timothy Leary, kontrowersyjna postać w historii amerykańskiego ruchu psychodelicznego, którego przemiana z szanowanego psychologa badającego „odmienne stany świadomości” wywoływane przez substancje takie jak LSD, w samozwańczego „kwasowego proroka” kontrkultury, autora sloganu „Turn on, tune in, and drop out”, ugruntowała w powszechnej świadomości powiązanie doświadczeń psychodelicznych z hasłami indywidualnej wolności i kontestacji spopularyzowanym przez ruch kontrkulturowy.

W ramach kursu poddamy krytycznej analizie dziedzictwo kontrkultury lat sześćdziesiątych i jej wpływ na współczesną kulturę psychodeliczną, włączając w obszar naszych zainteresowań tak różnorodne zjawiska jak awangardowa sztuka psychodeliczna, muzyka rockowa czy szeroko pojęta fantastyka. Omówimy również przykłady zastosowania estetyki psychodelicznej w amerykańskim kinie i literaturze popularnej ostatnich lat, a także przyjrzymy się subkulturowym praktykom dzisiejszych społeczności psychodelicznych pod kątem nowych znaczeń jakie przypisywane są obecnie „odmiennym stanom świadomości” i substancjom psychodelicznym w dyskursie medycznym i terapeutycznym. Zajęcia proponują interdyscyplinarną refleksję nad "długim trwaniem" kultury psychodelicznej, łącząc perspektywę historyczną z krytyczną rewizją kulturotwórczej roli przypisywanej doświadczeniom psychodelicznym w dzisiejszej Ameryce.

Literatura:

Wybrana literatura krytyczna:

*Conners, Peter. 2010. White Hand Society. The Psychedelic Partnership of Timothy Leary & Allen Ginsberg. San Francisco: City Hands Books.

*Cottrell, Robert C. 2015. Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll: The Rise of America’s 1960s Counterculture. Lanham: Rowman & Littlefield.

*Davis, Eric. 2019. High Weirdness: Drugs, Esoterica, and Visionary Experience in the Seventies. London: MIT Press.

*Gitlin, Todd. 1987. The Sixties: Years of Hope, Days of Rage. New York: Bantham Books.

*Jarnow, Jesse. 2016. Heads: A Biography of Psychedelic America. Boston: Da Capo Press.

*Kutulas, Judy. 2017. After Aquarius Dawned: How the Revolutions of the Sixties Became the Popular Culture of the Seventies. University of North Carolina Press.

*Lee, Martin A. and Bruce Shalin. 1992. Acid Dreams. The Complete Social History of LSD: The CIA, the Sixties and Beyond. New York: Grove Press.

*Masters, Robert and Jean Houston. 1968. Psychedelic Art. London: Weidenfeld & Nicholson.

*Penner, James (ed.). 2014. Timothy Leary: The Harvard Years – Early Writing on LSD and Psylocybin with Richard Alpert, Huston Smith, Ralph Metzner, and others. Rochester: Park Street Press.

*Roszak, Theodore. 1969. The Making of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition. Garden City, NY: Anchor Books.

*Storey, John. 2019. Radical Utopianism and Cultural Studies. On Refusing to be Realistic. London: Routledge.

*Stiff, Stephan. 2015. Acid Hype: American News Media and the Psychedelic Experience. Chicago: University of Illinois Press.

Sylabus może ulec zmianie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student/ka:

1. WIEDZA

*ma pogłębioną wiedzę o historii amerykańskiej kontrkultury lat sześćdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem historii ruchu psychodelicznego;

*dostrzega dynamikę i konsekwencje zmian społeczno-kulturowych odzwierciedlających się w sztuce i tekstach kultury popularnej;

*rozpoznaje złożone związki pomiędzy historią kontrkultury a współczesną kulturą psychodeliczną.

2. UMIEJĘTNOŚCI

*potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów kultury popularnej;

*potrafi poddawać krytycznej analizie źródła historyczne;

*potrafi formułować wnioski i oceny omawianych zjawisk społecznych.

3. KOMPETENCJE

*potrafi zająć stanowisko na temat znaczenia okresu kontrkultury dla współczesnej kultury amerykańskiej;

*jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

*potrafi pracować w grupach i brać udział w debatach akademickich;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach: 20%

Krótkie quizy i prace pisemne: 30%

Test końcowy: 50%

Aby zaliczyć kurs student/ka musi uzyskać min. 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.