Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(A)sexualities in American Culture and Society: Redefining Sex, Sexuality, and Intimacy ((A)seksualności w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie: Redefinicje seksu, seksualności i intymności)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH099 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: (A)sexualities in American Culture and Society: Redefining Sex, Sexuality, and Intimacy ((A)seksualności w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie: Redefinicje seksu, seksualności i intymności)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 1 - studia BA - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 2 - studia BA - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W czasie kursu przyjrzymy się aseksualności jako soczewce pozwalającej na redefiniowanie takich koncepcji jak seksualność, seks, intymność i norma. Aseksualność jako tożsamość seksualna, ale i jako koncepcja teoretyczna, pojawiła się w publicznej świadomości na początku dwudziestego pierwszego wieku. Najczęściej rozumiana jest jako brak pociągu seksualnego. Studenci i studentki będą mieli okazję do wykorzystania narzędzi krytycznych pochodzących ze studiów o seksualności, gender studies i queer studies w celu analizowania różnych form aseksualności, w tym aseksualności jako orientacji seksualnej, aseksualnej społeczności, politycznego celibatu, religijnego celibatu oraz przecięcia aseksualności i niepełnosprawności.

Pełny opis:

W czasie kursu przyjrzymy się aseksualności jako soczewce pozwalającej na redefiniowanie takich koncepcji jak seksualność, seks, intymność i norma. Aseksualność jako tożsamość seksualna, ale i jako koncepcja teoretyczna, pojawiła się w publicznej świadomości na początku dwudziestego pierwszego wieku. Najczęściej rozumiana jest jako brak pociągu seksualnego. Osoby identyfikujące się jako aseksualne odnajdują swoją społeczność głównie w Internecie, na stronie Asexual Visibility and Education Network (Sieć Edukacji Aseksualnej) oraz w mediach społecznościowych. Na tych forach dyskutują o kwestiach związanych z konstruowaniem tożsamości aseksualnej, wyznaczaniem granic społeczności, oraz poruszaniem się w związkach i systemie obowiązkowej seksualności. Perspektywa aseksualności jako narzędzia teoretycznego, które pozwala na krytykę normatywnych idei na temat seksualności, otwiera nowe drogi w analizie amerykańskiego społeczeństwa i kultury. W czasie tego kursu porozmawiamy o reprezentacji aseksualności w kulturze, o socjologicznych, psychologicznych i medycznych badaniach na ten temat, a także, co najważniejsze, zapoznamy się z tekstami pisanymi przez same osoby aseksualne. Studenci i studentki będą mieli okazję do wykorzystania narzędzi krytycznych pochodzących ze studiów o seksualności, gender studies i queer studies w celu analizowania różnych form aseksualności, w tym aseksualności jako orientacji seksualnej, aseksualnej społeczności, politycznego celibatu, religijnego celibatu oraz przecięcia aseksualności i niepełnosprawności. Wykorzystamy te zjawiska jako okazję do zadawania szerszych pytań na temat konstruowania norm seksualności w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie.

Tematy:

1. Aseksualność: nowa orientacja seksualna

2. Narracje na temat aseksualności: taka się urodziłam czy kwestia wyboru?

3. Społeczność aseksualna

4. Spektrum aseksualności: demiseksualność, szara aseksualność, aromantyczność i aseksualność

5. Aseksualność i niepełnosprawność

6. Aseksualni mężczyźni: aspołeczni aseksualni geniusze (Sherlock Holmes, Sheldon Cooper)

7. Aseksualne kobiety: aseksualne lecz romantyczne (Tash Hearts Tolstoy)

8. Polityczna aseksualność/celibat

9. Religijnie motywowany celibat i aseksualność

10. Aseksualność i rasa

11. Obowiązkowa seksualność i jej krytyka

Literatura:

Literatura podmiotu (może ulec zmianie):

BoJack Horseman. Created by Raphael Bob-Waksberg. 2014-present.

Densmore, Dana. 1971. “Independence from the Sexual Revolution.” No More Fun and Games. Reprinted in Radical Feminism, edited by Anne Koedt, Ellen Levine, Anita Rapone, Quadrangle, 1973, pp. 107-118.

---. 1968. “On Celibacy.” No More Fun and Games 1. Reprinted in Sex Roles and Female Oppression: A Collection of Articles. New England Free Press, 1969, pp. 18-21. ufdc.ufl.edu/UF00086879/00001/1j. Accessed 28 Sep. 2015.

Ormsbee, Kathryn. Tash Hearts Tolstoy. Simon and Schuster, 2017.

Sherlock. Created by Steven Moffat and Mark Gatiss. BBC, 2010-present.

The Big Bang Theory. Created by Chuck Lorre and Bill Prady. CBS, 2007-present.

Literatura przedmiotu (może ulec zmianie):

Bogaert, Anthony F. “Asexuality: Prevalence and Associated Factors in a National Probability Sample.” The Journal of Sex Research, vol. 41, no. 3, 2004, pp. 279–287.

Brotto, Lori A., Gail Knudson, Jess Inskip, Katherine Rhodes, and Yvonne Erskine. “Asexuality: A Mixed Methods Approach.” Archives of Sexual Behavior, vol. 39, no. 3, 2010, pp. 599–618.

Carrigan, Mark. “’How do you know you don’t like it if you haven’t tried it?’ Asexual Agency and the Sexual Assumption.” Sexual Minority Research in the New Millennium, edited by Todd G. Morrison, Nova Science Publishers, 2012, pp. 3-20.

Carrigan, Mark. “There’s More to Life than Sex? Difference and Commonality within the Asexual Community.” Sexualities, vol. 14, no. 4, 2011, pp. 462-478.

Cerankowski, K.J., and Megan Milks. “New Orientations: Asexuality and its Implications for Theory and Practice.” Feminist Studies, vol. 36, 2010, pp. 650-664.

Chasin, CJ DeLuzio. “Theoretical Issues in the Study of Asexuality.” Archives of Sexual Behavior, vol. 39, 2011, pp. 713-723.

Dyer, Richard. White. Routledge, 1997.

Fahs, Breanne. “Radical Refusals: On the Anarchist Politics of Women Choosing Asexuality.” Sexualities, vol. 13, 2010, pp. 445-461.

Groner, Rachel. “Sex as ‘Spock:’ Autism, Asexuality, and Autobiographical Narrative.” Sex and Disability, edited by Robert McRuer and Anna Mollow, Duke University Press, 2012, pp. 263-281.

Gupta, Kristina. “Compulsory Sexuality: Evaluating an Emerging Concept.” Signs, vol. 41, no. 1, 2015, pp. 131-154.

Hinderliter, Andrew. “How is Asexuality Different from Hypoactive Sexual Desire Disorder?” Psychology & Sexuality, vol. 4, no. 2, 2013, pp. 167-178.

Johnson, Myra T. “Asexual and Autoerotic Women: Two Invisible Groups.” The Sexually Oppressed, edited by Harvey L. Gochros and Jean S. Gochros, Associated Press, 1977, pp. 96-109.

Kahan, Benjamin. Celibacies: American Modernism & Sexual Life. Duke University Press, 2013.

Kim, Eunjung. “Asexualities and Disabilities in Constructing Sexual Normalcy.” Asexualities: Feminist and Queer Perspectives, edited by Karli June Cerankowski and Megan Milks, Routledge, 2014, pp. 249-282.

McInnis, Carla C., and Gordon Hodson. “Intergroup Bias Towards Group ‘X:’ Evidence of Prejudice, Dehumanization, Avoidance, and Discrimination Against Asexuals.” Group Processes and Intergroup Relations, vol. 16, no. 6, 2012, pp. 725-743.

Owen, Ianna Hawkins. “On the Racialization of Asexuality.” Asexualities: Feminist and Queer Perspectives, edited by Karli June Cerankowski and Megan Milks, Routledge, 2014, pp. 119-135.

Przybylo, Ela. “Crisis and Safety: the Asexual in Sexusociety.” Sexualities, vol. 14, 2011, pp. 444-461.

Przybylo, Ela. “Producing Facts: Empirical Asexuality and the Scientific Study of Sex.” Feminism & Psychology, vol. 23, no. 2, 2013, pp. 224-242.

Scherrer Kristin S. “Coming to an Asexual Identity: Negotiating Identity, Negotiating Desire.” Sexualities, vol. 11, no. 5, 2008, pp. 621–641.

Willey, Angela, Banu Subramaniam, Jennifer A. Hamilton, and Jane Couperus. “The Mating Life of Geeks: Love, Neuroscience, and the New Autistic Subject.” Signs, vol. 40, no. 2, 2015, pp. 369-391.

Willey, Angela and Banu Subramaniam. “Inside the Social World of Asocials: White Masculinity, Science, and the Politics of Reverent Disdain.” Feminist Studies, vol. 43, no. 1, 2017, pp. 13-41.

Yule, Morag A., Lori A. Brotto, and Boris B. Gorzalka. “Mental Health and Interpersonal Functioning in Self-Identified Asexual Men and Women.” Psychology & Sexuality, vol. 4, no. 2, 2013, pp. 136-151.

Yule, Morag A., Lori A. Brotto, and Boris B. Gorzalka. “A Validated Measure of No Sexual Attraction: The Asexuality Identification Scale.” Psychological Assessment, vol. 27, 2015, pp. 148-160.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student/ka:

a. zna historię seksualności

b. rozumie wpływ płci, klasy, rasy i tożsamości seksualnej na normy dotyczące seksualności

c. posiada zaawansowaną wiedzę na temat różnych form aseksualności i nieseksualności

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student/ka:

a. potrafi krytycznie analizować reprezentacje tworzone przez media (TV, film, literatura)

b. potrafi myśleć krytycznie na temat popularnych dyskursów dotyczących seksu, seksualności i intymności

c. potrafi zastosować teorie dotyczące płci kulturowej i seksualności do analizy zjawisk społecznych i tekstów kultury

Kompetencje

Po ukończeniu kursu student/ka:

a. rozumie teksty akademickie i potrafi wykorzystać je do przeprowadzenia społecznej i kulturowej analizy

b. potrafi aktywnie i z szacunkiem w stosunku do innych osób uczestniczyć w dyskusjach

c. potrafi zaplanować i przeprowadzić kolejne etapy badań konieczne do napisania pracy seminaryjnej na temat związany z zagadnieniami poruszanymi podczas kursu

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć będziemy kłaść nacisk na aktywne uczestnictwo studentek i studentek, a więc na zaangażowanie w dyskusje klasowe i pracę w grupach. Oczekuję, że studentki i studenci będą zapoznawać się na bieżąco z omawianymi tekstami i materiałami i brać czynny udział w ich omawianiu.

Trzy krótkie eseje/odpowiedzi do tekstów: 30%

Esej końcowy: 25%

Egzamin końcowy: 25%

Aktywny udział w zajęciach: 20%

Aby zaliczyć kurs osoby uczestniczące muszą zdobyć co najmniej 60% z całości.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.