University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Readings in American Studies (B2+)

General data

Course ID: 4219-ZP104 Erasmus code / ISCED: 08.9 / (unknown)
Course title: Readings in American Studies (B2+) Name in Polish: Readings in American Studies (B2+) (Kluczowe teksty studiów amerykanistycznych (B2+))
Organizational unit: American Studies Center
Course groups: All classes - weekday programme - 2nd cycle
All classes - weekday programme - 2nd cycle - Advanced Track
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: English
Type of course:

obligatory courses
proseminars

Mode:

Classroom

Short description:

W czasie kursu dyskutujemy teksty źródłowe, które są kluczowe dla zrozumienia historycznego i współczesnego społeczeństwa i polityki Stanów Zjednoczonych. Na każdych zajęciach skupiamy się na jednej tylko sprawie i często na jednym tylko tekście, który wpływał na amerykańską tożsamość i wciąż jest przedmiotem debaty publicznej.

Full description:

W czasie kursu dyskutujemy teksty źródłowe, które są kluczowe dla zrozumienia historycznego i współczesnego społeczeństwa i polityki Stanów Zjednoczonych. Na każdych zajęciach skupiamy się na jednej tylko sprawie i często na jednym tylko tekście, który wpływał na amerykańską tożsamość i wciąż jest przedmiotem debaty publicznej. Wśród dodatkowych, zalecanych lektur studenci znajdą podręcznik do historii i socjologii, specjalistyczne teksty akademickie, filmy dokumentalne i klasyczne filmy fabularne. Przyjęliśmy zasadę, że teksty omawiamy chronologicznie. Jednak ważną rolę odgrywają też w naszych dyskusjach porównania między różnymi okresami amerykańskiej historii oraz bieżące skutki przeszłych wydarzeń.

Bibliography:

Jak w opisie kursu. Studenci otrzymają listę dodatkowych, zalecanych lektur na pierwszych zajęciach.

Learning outcomes:

WIEDZA

1. Wiedza na temat historycznych źródeł i obecnego stanu wartości i ideologii, trendów społecznych i politycznych w Stanach Zjednoczonych

2. Rozumienie sposobów, w jaki amerykańska historia, społeczeństwo i polityka różniła się od tych charakterystycznych dla innych społeczeństw świata

3. Znajomość podstawowych tekstów źródłowych kluczowych dla rozumienia amerykańskiej historii, społeczeństw i polityki

UMIEJĘTNOŚCI

4. Przygotowanie referatów wygłaszanych w sali, przed publicznością, a przygotowanych na podstawie obowiązkowych i zalecanych lektur I pod kierunkiem wykładowcy

5. rozumienie tekstów źródłowych i umiejętność umieszczania ich w kontekście historycznym, z którego pochodzą

6. odróżnianie zawartości tekstów źródłowych od interpretacji tych tekstów wypracowanych przez komentatorów ze świata akademickiego w kolejnych epokach amerykańskiej historii

7. formułowanie tez, umiejętność ich uzasadniania, argumentowania oraz powoływania się na istniejące dane w krótkich tekstach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

8. dyskutowanie, formułowania argumentów i powoływania się na dane w czasie debat

Assessment methods and assessment criteria:

1. Systematyczne uczęszczanie na kurs ORAZ udział w dyskusji (23%)

2. Krótka (2 do 4 standardowych stron (3600 do 7200 znaków)) praca pisemna co 3 tygodnie. W sumie, każdy student pisze w ciągu semestru 3 prace. Pierwszą pracę studenci piszą w czwartym tygodniu zajęć, na jeden z trzech wybranych tematów. Kolejne dwie prace piszą PRZED zajęciami, na których omawiany jest tekst. Drugą praca odpowiada na jeden z zadanych tematów. Trzecia praca jest samodzielnie skomponowanym przez studenta komentarzem do przeczytanego tekstu.

Instrukcja pisania prac jest częścią materiałów na kurs. Druga i trzecia praca powinna trafić do wykładowcy przez email do godziny 11.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Każda z prac odpowiada za 18% ostatecznej oceny. W sumie, prace odpowiadają za 54% końcowej oceny.

3. Piętnastominutowy referat na podstawie zarówno obowiązkowego, jak i dodatkowego tekstu lub filmu. Instrukcja przygotowania referatu jest częścią materiałów na kurs. (23%)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.