Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Writing B2+ (Pisanie tekstów akademickich B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP201 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Academic Writing B2+ (Pisanie tekstów akademickich B2+)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs przygotowuje studentów do czytania i analizowania tekstów akademickich, a także ustosunkowywania się do nich oraz brania udziału w dyskusjach akademickich na różnorodne tematy naukowe i społeczne. Celem przedmiotu jest nauczenie studentów, jak zgodnie z zasadami prac naukowych formułować na piśmie argumenty i opinie.

Pełny opis:

Kurs praktyczny. Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do pisania prac akademickich w języku angielskim. Poświęcony jest przede wszystkim pracy ze źródłami - szukanie, ocena, wykorzystanie, analiza i dokumentowanie źródeł. Przyglądając się szczegółowo wybranym artykułom naukowym, studenci nauczą się czytać, rozumieć a docelowo także pisać teksty akademickie.

METODY PRACY :

- zajęcia w grupie (dokładny plan zajęć zostanie rozdany na pierwszym spotkaniu z prowadzącym).

- konsultacje indywidualne

- praca w parach i mniejszych grupach nad pracami studentów.

Wymagane prace:

- research paper proposal

- revised research paper

Literatura:

Eric Hayot, The Elements of Academic Style

Gregory Colomb et al., The Craft of Research

Helen Sword, Stylish Academic Writing

Kate Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

WIEDZA

- rozumie na czym polega akademicki styl i czym jest poprawna struktura tekstu akademickiego;

- wie czym jest praca badawcza, na czym polega szukanie i wykorzystanie źródeł, zna zasady uczciwości akademickiej;

- zna zasady i konwencje opracowania bibliografii i przypisów;

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi rozróżniać teksty pisane w różnych stylach (styl akademicki a styl potoczny);

- potrafi rozpoznać źródła przydatne w pracy akademickiej;

- potrafi napisać poprawnie tekst akademicki wyposażony w bibliografię i przypisy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi pracować w grupie;

- jest otwarty na różne wizje kultury;

zająć własne stanowisko wobec wybranych kontrowersji kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych;

- umie ocenić pracę kolegów i koleżanek oraz zaproponować poprawki do ich tekstów.

- jest uwrażliwiony na kwestie dyskryminacji w języku;

- posiada umiejętność pracy w parach i w grupie;

- umie ocenić pracę kolegów i koleżanek oraz zaproponować poprawki do ich tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

50% Portfolio

20% Prace domowe

30% Praca podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Matthew Chambers
Prowadzący grup: Matthew Chambers, Blanka Kotlińska, Agnieszka Kotwasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.