Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 20 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 6 dni temu

Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Wydziały: MIM, Fizyka, Chemia, WNE, i WNPSM posiadają własne USOSweby dla swoich studentów. Odnośniki do pozostałych serwisów USOSweb:
USOSweb dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
USOSweb dla Wydziału Fizyki
USOSweb dla Wydziału Chemii
USOSweb dla Wydziału Nauk Ekonomicznych
USOSweb dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

UWAGA! WAŻNA ZMIANA W USOS!!! (13 wrzesień 2018 roku)

Szanowni Państwo,
Od dnia 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.
W dniach 18-19 września 2018 proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
Od 19 września 2018 przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców.
Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Państwa Jednostkach.

(Zespół USOS)

Komunikat (23 lipca 2018 roku)

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 1800 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 23 lipca 2018 roku będą rozpatrzone negatywnie. Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 23 lipca 2018 roku mogą ubiegać się o akademik w turze 24 września 2018 roku.

KOMUNIKAT!!! (25.05.2018 r.)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych studenta

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO *:
 1. Administrator danych

 2. Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest,
  Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
  00-927 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnionych
  na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/

 3. Inspektor Ochrony Danych

 4. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się
  kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.

  Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl

 5. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

 6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dokumentacji przebiegu studiów. Jest to nasz obowiązek, wynikający
  z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz wydanych na jej
  podstawie aktów wykonawczych.

 7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia,
  a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

 9. Odbiorcy Twoich danych

 10. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne uczelnie wyższe
  w tym zagraniczne, banki, ubezpieczyciele, a także dostawca studenckiej poczty elektronicznej.

  Dostęp do Twoich danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy,
  którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.

 11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 12. W przypadku prowadzenia korespondencji przez studencką pocztę elektroniczną Twoje dane będą przetwarzane
  przez naszego dostawcę poczty elektronicznej firmę Google w jej centrach przetwarzania danych [link].
  Twoje dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję
  Europejską. Zapewni to Twoim danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 13. Twoje prawa związane z przetwarzaniem

 14. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich
  sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
  Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię,
  w tym uczelnię zagraniczną.

 15. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

 16. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

 17. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 18. Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

UWAGA!

UWAGA! UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż 23 maja 2018 r. zostały wprowadzone nowe, domyślne funkcje dotyczące widoczności danych w systemie USOSweb. Pragniemy przypomnieć, iż każdy użytkownik może dokonać samodzielnej zmiany ustawień prywatności w USOSweb zgodnie z własnymi preferencjami. Zmiany ustawień można dokonać po zalogowaniu w systemie USOSweb, w zakładce Mój USOSweb/Preferencje

KOMUNIKAT!!! (04.10.2017 r.)

W roku akademickim 2017/2018 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz pierwszy online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej
samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim - http://bss.uw.edu.pl/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta-z-puli-niewykorzystanych-miejsc/

Wnioskowanie o stypendia dla studentek i doktorantek* na rok akademicki 2017/2018


Applying for students’ and doctoral students’ scholarships and grants for academic year 2017/2018 – click here.

Istotne informacje

 • wnioski o wszystkie stypendia i zapomogę dostępne są w zakładce Dla wszystkich > Wnioski;
 • aby zarejestrować wniosek trzeba wprowadzić do systemu numer konta. Można to zrobić samodzielnie w zakładce Dla studenta > Stypendia > Numer konta bankowego lub w sekretariacie albo dziekanacie jednostki;
 • po zarejestrowaniu wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w wyznaczonym terminie do sekretariatu lub dziekanatu;
 • wniosek o stypendium socjalne i zapomogę można uzupełnić po wypełnieniu oświadczenia o dochodach za 2016 rok, a wniosek o stypendium specjalne po uprzednim złożeniu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę dla studentek i doktorantek

 • wnioski o te stypendia można rejestrować w USOSweb od 2 października 2017 r., od godz. 21.00;
 • stypendia socjalne i specjalne przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania wypłaty również za ten miesiąc;
 • pytania ws. tych świadczeń należy kierować do komisji stypendialnej dla studentów lub komisji stypendialnej dla doktorantów swojej jednostki;
 • kontakty do komisji stypendialnych dla studentów znajdują się w zakładce Baza KS na stronie OKSS;
 • kontakt do komisji stypendialnych dla doktorantów można uzyskać w sekretariacie lub dziekanacie jednostki.

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

 • wnioski zostaną uruchomione w USOSweb 2 października 2017 r. o godz. 21.00;
 • termin składania wydrukowanych i podpisanych wniosków w komisjach, dziekanatach lub sekretariatach upływa 16 października 2017 r;
 • informacje dotyczące stypendium rektora znajdują się na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów;
 • pytania ws. stypendium rektora należy kierować do OKSS (e-mail podano na stronie).
Ważne linki:

Wnioski o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów

 • wnioski można rejestrować w USOSweb od 11 października 2017 r. od godz. 21.00;
 • szczegółowe informacje o zasadach wypełniania oraz terminach składania wniosków zostaną zamieszczone w USOSweb po rozpoczęciu wnioskowania;
 • pytania ws. tych stypendiów należy kierować do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

*Używamy żeńskich i męskich form zamiennie.

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra studenci i doktoranci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r. (od godz. 20.00).

Aby wygenerować wniosek o stypendium, należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszyskich wybrać Wnioski.

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz dostarczyć wraz z załącznikami do sekretariatu lub dziekanatu w terminie wyznaczonym przez jednostkę.

Terminy składania wniosków w jednostkach publikowane są w USOSweb w zakładce Wnioski. Można ich szukać również na stronach internetowych jednostek.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
• dla studentów znajdują się na stronie BSS
• dla doktorantów znajdują się na stronie BSD

KOMUNIKAT!!! (11.07.2017 r.)

uprzejmie informujemy, że w okresie od 22 sierpnia do 8 września 2017 roku możliwe jest podpinanie przez studentów w USOSweb kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. (BSS)

KOMUNIKAT!!! (07.06.2017 r.)

UWAGA: Kurs uzupełniający 0,5 punktu ECTS za zajęcia typu WF

SEMESTR LETNI 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Rektora UW z dn. 26.10.2011r. studenci, którzy rozpoczęli studia po r. a. 2012/13 otrzymują 0,5 punktu ECTS za każde zaliczone zajęcia wf.

Student, który został zwolniony z WF nie otrzyma punktów ECTS, musi je zatem uzupełnić w inny sposób. SWFiS oferuje kursy internetowe, które pozwolą na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS.

Do rejestracji uprawnieni są jedynie studenci, którzy otrzymali akceptację zwolnienia lekarskiego w SWFiS i posiadają wpisaną w systemie USOS decyzję zwalniającą z obowiązku zaliczenia zajęć WF.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa - w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I TURA: 09.06.2017 godz. 21:00 - 12.06.2017 godz. 23:59
II TURA: 20.06.2017 godz. 21:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
III TURA: 22.08.2017 godz. 21:00 – 29.08.2017 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu.
Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii "Kursy wydziałowe i instytutowe", a następnie "Studium Wychowania Fizycznego i Sportu".

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 13.06.2017 godz. 09:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 27.06.2017 godz. 09:00 – 04.07.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w III turze: 30.08.2017 godz. 09:00 – 06.09.2017 godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:
- studentom zarejestrowanym w I turze: 27.06.2017 - 28.06.2017
- studentom zarejestrowanym w II turze: 05.07.2017 - 06.07.2017
- studentom zarejestrowanym w III turze: 07.09.2017 - 08.09.2017

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

UWAGA!!!

Kurs uzupełniający 1 punkt ECTS za zajęcia typu WF

SEMESTR LETNI 2016/2017

Kurs przeznaczony jest dla:

– studentów z zarejestrowanym w Studium WF zwolnieniem lekarskim,
– studentów pierwszego stopnia, niestacjonarnych zaocznych,
– studentów pierwszego stopnia, niestacjonarnych wieczorowych,
– studentów studiów II stopnia.

Powyższe ma zastosowanie tylko dla studentów z programów "dostosowanych" od r. a. 2016/2017 do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r. Powyższe ma zastosowanie tylko dla studentów z programów "dostosowanych" od r. a. 2016/2017 do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I TURA: 09.06.2017 godz. 21:00 - 12.06.2017 godz. 23:59
II TURA: 20.06.2017 godz. 21:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
III TURA: 22.08.2017 godz. 21:00 – 29.08.2017 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu.
Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii "Kursy wydziałowe i instytutowe", a następnie "Studium Wychowania Fizycznego i Sportu".

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
- studenci zarejestrowani w I turze: 13.06.2017 godz. 09:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w II turze: 27.06.2017 godz. 09:00 – 04.07.2017 godz. 23:59
- studenci zarejestrowani w III turze: 30.08.2017 godz. 09:00 – 06.09.2017 godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:
- studentom zarejestrowanym w I turze: 27.06.2017 - 28.06.2017
- studentom zarejestrowanym w II turze: 05.07.2017 - 06.07.2017
- studentom zarejestrowanym w III turze: 07.09.2017 - 08.09.2017

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 16 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.

KOMUNIKAT!!! (09.12.2015 r.)

Stypendium rektora – odbiór decyzji – informacje od OKSS

 1. Informacja o progach, terminach i miejscu odbioru decyzji (UWAGA! Jest więcej niż jedno!) znajduje się pod linkiem: http://www.oks.uw.edu.pl/?p=2140
 2. można odbierać również decyzje negatywne – rozpatrzyliśmy wszystkie wnioski,
 3. można upoważnić osobę trzecią do odebrania decyzji. Upoważnienie musi być pisemne i nie może być wydrukiem skanu,
 4. bardzo ważna informacja dla osób na wyjazdach i studiujących zaocznie znajduje się tutaj: http://www.oks.uw.edu.pl/?p=2149
 5. osoby, które warunkowo zaliczyły rok otrzymują 0 punktów za kryterium średniej ocen,
 6. informacje odnośnie do osiągnięć, ich uznania bądź nie i uzasadnienia można znaleźć w szczegółach wniosku o stypendium rektora
  w USOSweb.

W kontakcie z nami koniecznie proszę podawać, poza imieniem, nazwiskiem i indeksem, kierunek i rok studiów.
Gdyby mieli Państwo pytania, na które nie ma odpowiedzi na naszej stronie internetowej, serdecznie zapraszam.
Proszę nie odpowiadać na tę wiadomość, a napisać nowy mail. Ułatwi nam to szybkie odpowiadanie na Państwa pytania.
Adres e-mail: oks@samorzad.uw.edu.pl

KOMUNIKAT!!! 27.11.2015

Uprzejmie informujemy, że od najbliższych rejestracji wydziałowych (semestr letni 2015/2016) będzie wymagane podpinanie przedmiotów pod program studiów.
Prosimy również, aby w trakcie rejestracji zwracać uwagę na pojawiające się komunikaty (!) i informacje (i).

UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik
 • KOMUNIKAT!!! (17.01.2014 r.)

  Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski

  Zgodnie z art. 41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac – Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 20-698, 20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

  KWESTURA

  UWAGA!!! (15.11.2013 r.)

  Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

  Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

  Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

  SzJO

  Logowanie do systemu USOSweb

  Aby zalogować się do systemu, jako identyfikator należy podać numer pesel oraz hasło. Obcokrajowcy zamiast numeru pesel podają przyznany "sztuczny" pesel. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu usosweba studentom wydają pracownicy dziekanatu osobiście danemu studentowi.

  Jeżeli widzisz następujący komunikat: Brak Uprawnień

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

  Zmiany będą widoczne po migracji.

  Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.

  Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  Usługi internetowe Uniwersytetu Warszawskiego: IRK, UL (rejestracja na lektoraty, WF...), USOSweb (rejestracja na przedmioty, oceny...), a także poczta UW - mają to samo hasło.

  Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CUS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

  Migracja rozpoczyna się o 4:10 i kończy się około godziny 5:00.

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.