Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM32 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaleca się, aby student posiadał podstawową wiedzę z zakresu unijnego prawa materialnego, nabytą w trakcie kursu ogólnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest przede wszystkim strukturze I mechanizmom funkcjonowania rynku wewnętrznego i jego podstawowych swobód. W toku wykładu omawiane sa akty prawne, najnowsza literatura przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest przede wszystkim strukturze I mechanizmom funkcjonowania rynku wewnętrznego i jego podstawowych swobód. W toku wykładu omawiane sa akty prawne, najnowsza literatura przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Podstawowymi tematami są:

1. Pojęcie rynku wewnętrznego, jego historia I podstawy teoretyczne.

2. Dyskryminacja bezposrednia, pośrednia i odwrotna; zasada proporcjonalności i jej rola na rynku wewnetrznym.

3. Rodzaje harmonizacji i podstawy prawne aktów unijnych z zakresu rynku wewnętrznego.

4. Zasada wymogów imperatywnych i jej rozwój w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

5. Podstawowe swobody wspólnotowe a ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej.

6. Rozszerzenie zakresu uprawnień wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej.

7. Import równoległy produktów farmaceutycznych jako przykład relacji pomiędzy krajowymi regulacjami o ochronie własności intelektualnej a regukacjami unijnymi o swobodnym przepływie towarów; zasada wyczerpania prawa.

8. Unia celna.

9. Dyrektywa usługowa, jej podstawy i skutki obowiązywania.

10. Problem pracowników delegowanych jako przykąłd trudności w osiągnięciu rynku wewnętrznego usług.

11. Swoboda świadczenia usług medycznych w Unii Europejskiej.

12. Podatki bezpośrednie a rynek wewnętrzny.

13. Swoboda przepływu prawników w Unii Europejskiej.

14. Obywatele państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

15. Korzystanie ze swobody przedsiębiorczości przez spółki.

16. Pojęcie złotej akcji i wpływ jej stosowania na swobodny przepływ kapitału.

Literatura:

Zawidzka-Łojek A., Grzeszczak A (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, wyd. 3, Warszawa 2013; Bacia B., Zawidzka-Łojek A., Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warsaw 2009; Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006; Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011, Zawidzka A, Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, wyd. 2, Warszawa 2005; Barnard C., The substantive law of the EU, wyd. 2, Oxford 2010; A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford 1998; Burrows N., Free Movement in European Community Law, Oxford 1987; Andenas M., Wulf-Henning R., Services and Free Movement in EU Law, Oxford 2002; Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Wróbel A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I, (red. Tomu D. Miąsik, N. Półtorak), Warszawa 2012; Maletic I., The Law and Policy of Harmonisation in Europe’s Internal Market, Cheltenham, Northampton, 2013; Grabitz E. Hill M, Łubowski D. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz , Warszawa 2009

Efekty kształcenia:

Po wysłuchaniu wykładów student:

- przedstawia strukturę, mechanizmy prawne oraz praktyczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej;

- analizuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału;

- rozpoznaje metody harmonizacji I podstawy prawne aktów unijnych dotyczących różnych aspekty rynku wewnętrznego;

- wyjaśnia zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego UE;

- analizuje warunki, na podstawie których państwa członkowskie mogą usprawiedliwić przepisy krajowe stanowiące przeszkody.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz końcowe zaliczenie ustne na ocenę.

Od studenta wymaga się znajomości zagadnień omawianych w trakcie wykładu, ze szczególnym uwzględnieniem relewantnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Anna Zawidzka-Łojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest przede wszystkim strukturze I mechanizmom funkcjonowania rynku wewnętrznego i jego podstawowych swobód. W toku wykładu omawiane sa akty prawne, najnowsza literatura przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest przede wszystkim strukturze I mechanizmom funkcjonowania rynku wewnętrznego i jego podstawowych swobód. W toku wykładu omawiane sa akty prawne, najnowsza literatura przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Podstawowymi tematami są:

1. Pojęcie rynku wewnętrznego, jego historia I podstawy teoretyczne.

2. Dyskryminacja bezposrednia, pośrednia i odwrotna; zasada proporcjonalności i jej rola na rynku wewnetrznym.

3. Rodzaje harmonizacji i podstawy prawne aktów unijnych z zakresu rynku wewnętrznego.

4. Zasada wymogów imperatywnych i jej rozwój w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

5. Podstawowe swobody wspólnotowe a ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej.

6. Rozszerzenie zakresu uprawnień wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej.

7. Import równoległy produktów farmaceutycznych jako przykład relacji pomiędzy krajowymi regulacjami o ochronie własności intelektualnej a regukacjami unijnymi o swobodnym przepływie towarów; zasada wyczerpania prawa.

8. Unia celna.

9. Dyrektywa usługowa, jej podstawy i skutki obowiązywania.

10. Problem pracpwnikow delegowanych jako przykąłd trudności w osiągnięciu rynku wewnętrznego usług.

11. Swoboda świadczenia usług medycznych w Unii Europejskiej.

12. Podatki bezpośrednie a rynek wewnętrzny.

13. Swoboda przepływu prawników w Unii Europejskiej.

14. Obywatele państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

15. Korzystanie ze swobody przedsiębiorczości przez spółki.

16. Pojęcie złotej akcji i wpływ ich stosowania na swobiodny przepływ kapitału.

Literatura:

Zawidzka-Łojek A., Grzeszczak A (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, wyd. 3, Warszawa 2013; Bacia B., Zawidzka-Łojek A., Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warsaw 2009; Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006; Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011, Zawidzka A, Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, wyd. 2, Warszawa 2005; Barnard C., The substantive law of the EU, wyd. 2, Oxford 2010; A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford 1998; Burrows N., Free Movement in European Community Law, Oxford 1987; Andenas M., Wulf-Henning R., Services and Free Movement in EU Law, Oxford 2002; Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Wróbel A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I, (red. Tomu D. Miąsik, N. Półtorak), Warszawa 2012; Maletic I., The Law and Policy of Harmonisation in Europe’s Internal Market, Cheltenham, Northampton, 2013; Grabitz E. Hill M, Łubowski D. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz , Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Anna Zawidzka-Łojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest przede wszystkim strukturze I mechanizmom funkcjonowania rynku wewnętrznego i jego podstawowych swobód. W toku wykładu omawiane sa akty prawne, najnowsza literatura przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest przede wszystkim strukturze I mechanizmom funkcjonowania rynku wewnętrznego i jego podstawowych swobód. W toku wykładu omawiane sa akty prawne, najnowsza literatura przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Podstawowymi tematami są:

1. Pojęcie rynku wewnętrznego, jego historia I podstawy teoretyczne.

2. Dyskryminacja bezposrednia, pośrednia i odwrotna; zasada proporcjonalności i jej rola na rynku wewnetrznym.

3. Rodzaje harmonizacji i podstawy prawne aktów unijnych z zakresu rynku wewnętrznego.

4. Zasada wymogów imperatywnych i jej rozwój w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

5. Podstawowe swobody wspólnotowe a ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej.

6. Rozszerzenie zakresu uprawnień wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej.

7. Import równoległy produktów farmaceutycznych jako przykład relacji pomiędzy krajowymi regulacjami o ochronie własności intelektualnej a regukacjami unijnymi o swobodnym przepływie towarów; zasada wyczerpania prawa.

8. Unia celna.

9. Dyrektywa usługowa, jej podstawy i skutki obowiązywania.

10. Problem pracpwnikow delegowanych jako przykąłd trudności w osiągnięciu rynku wewnętrznego usług.

11. Swoboda świadczenia usług medycznych w Unii Europejskiej.

12. Podatki bezpośrednie a rynek wewnętrzny.

13. Swoboda przepływu prawników w Unii Europejskiej.

14. Obywatele państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

15. Korzystanie ze swobody przedsiębiorczości przez spółki.

16. Pojęcie złotej akcji i wpływ ich stosowania na swobiodny przepływ kapitału.

Literatura:

Zawidzka-Łojek A., Grzeszczak A (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, wyd. 3, Warszawa 2013; Bacia B., Zawidzka-Łojek A., Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warsaw 2009; Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006; Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011, Zawidzka A, Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, wyd. 2, Warszawa 2005; Barnard C., The substantive law of the EU, wyd. 2, Oxford 2010; A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford 1998; Burrows N., Free Movement in European Community Law, Oxford 1987; Andenas M., Wulf-Henning R., Services and Free Movement in EU Law, Oxford 2002; Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Wróbel A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I, (red. Tomu D. Miąsik, N. Półtorak), Warszawa 2012; Maletic I., The Law and Policy of Harmonisation in Europe’s Internal Market, Cheltenham, Northampton, 2013; Grabitz E. Hill M, Łubowski D. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz , Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.