Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wyświetlam 30 pracowników
na łącznie 2 stronach.

Strona 1 / 2

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 9 podjednostek.

mgr Mateusz Adamczyk
współpracownik - Wydział Polonistyki
3 koordynowane przedmioty
mgr Dagmara Banasiak
2 koordynowane przedmioty
prof. dr hab. Mirosław Bańko
Dyrektor Instytutu - Instytut Języka Polskiego
15 koordynowanych przedmiotów
dr Marcin Będkowski
27 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Iwona Burkacka
13 koordynowanych przedmiotów
dr Marta Chojnacka-Kuraś
współpracownik - Wydział Polonistyki
48 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Wanda Decyk-Zięba prof. ucz.
profesor uczelni - Instytut Języka Polskiego
18 koordynowanych przedmiotów
dr Marta Falkowska
10 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Justyna Garczyńska
Zastępca Dyrektora Instytutu - Instytut Języka Polskiego
5 koordynowanych przedmiotów
dr Monika Jabłońska
starszy asystent - Instytut Języka Polskiego
współpracownik - Wydział Polonistyki
7 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Halina Karaś
profesor zwyczajny - Instytut Języka Polskiego
Z-ca Dyrektora Instytutu - Instytut Języka Polskiego
9 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Alina Kępińska
profesor uczelni - Instytut Języka Polskiego
22 koordynowane przedmioty
dr hab. Katarzyna Kłosińska
6 koordynowanych przedmiotów
dr Monika Kresa
Pełnomocnik Dziekana - Wydział Polonistyki
15 koordynowanych przedmiotów
dr Ewelina Kwapień
13 koordynowanych przedmiotów
dr Jarosław Łachnik
2 koordynowane przedmioty
dr hab. Marek Łaziński prof. ucz.
profesor uczelni - Instytut Języka Polskiego
6 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Andrzej Markowski
profesor zwyczajny - Instytut Języka Polskiego
Dyrektor Instytutu - Instytut Języka Polskiego
8 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: wtorek 11.30.30 piątek 10 - 11.15 p. 32 w  
dr Barbara Pędzich
7 koordynowanych przedmiotów
dr Agnieszka Piotrowska
5 koordynowanych przedmiotów