Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia
Drugi rok pedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PED)
  Etap: Drugi rok pedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej (PRWR-2)
  Poprzednie etapy: Pierwszy rok pedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej
  Następne etapy: Trzeci rok pedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej
Kierunki: pedagogika pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu pedagogiki specjalnej
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2018Z 2018L 2018 2019Z 2019L 2019 Wymagany do warunku
DP - Diagnoza trudności w uczeniu się 2300-MS2-DP-DRU 2018 - ... NIE
DP - Diagnoza zaburzeń rozwoju 2300-MS2-DP-DZR 2017 - ... NIE
DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznej 2300-MS2-DP-PDP 2018 - ... NIE
MD - Moduł dydaktyczny 2300-MD 2018 - ... NIE
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej 2300-MD/KP-PDO-W 2017 - 2017 NIE
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej 2300-MD/KP-PDO-W1 2018 - ... NIE
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznej 2300-MD/KP-MOD 2017 - ... NIE
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY 2300-MD/KP 2017 - 2017 NIE
MD/KP-Praktyki pedagogiczne - diagnoza i projektowanie pedagogiczne 2300-MD/KP-PR 2017 - ... NIE
MM - Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi 2300-MM-PR-MPRZ 2017 - ... NIE
MM - Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 2300-MM-PR-MPNI 2017 - ... NIE
MM - Moduł metodyczny 2300-MM-PR 2017 - ... NIE
MM - Praktyki pedagogiczne - pedagogika rewalidacyjna 2300-MM-PR-PP 2017 - ... NIE
MM-Analiza doświadczeń 2300-MM-PR-AD 2017 - ... NIE
MM-Metodyka pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju 2300-MM-PR-MPZRO 2017 - ... NIE
MM-Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową 2300-MM-PR-MPZR 2017 - ... NIE
MM-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi 2300-MM-PR-MPZEP 2017 - ... NIE
MM-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami sensorycznymi 2300-MM-PR-MPZS 2017 - ... NIE
MM-Uwarunkowania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych 2300-MM-PR-UR 2016 - 2016 NIE
MS1 - Uwarunkowania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych 2300-MS1-PR-UR 2017 - ... NIE
MS2 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY-DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA 2300-MS2-DP 2017 - ... NIE
MSPP - Moduł społecznych podstaw pedagogiki 2300-MSPP-A 2017 - ... NIE
MSPP - Socjologia wychowania - wykład 2300-MSPP-SW 2017 - ... NIE
MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2300-MSPP-TPW 2017 - ... NIE
MSPP - Wprowadzenie do metodologii badań społecznych - wykład 2300-MSPP-MET-W 2017 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2017 - ... n/d 120.00
2300-MD-K - Moduł dydaktyczny-konwersatorium 2017 - ... n/d 1.00
2300-MSPP-K - Moduł społecznych podstaw pedagogiki-konwersatorium 2017 - ... n/d 2.00
2300-SD - seminarium dyplomowe 2017 - ... n/d 1.00
0000-JEZYK-B2 - UW język obcy na poziomie B2 2017 - ... n/d 1.00