Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Socjologia stacjonarne, drugiego stopnia
Pierwszy rok socjologii

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Socjologia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SC)
  Etap: Pierwszy rok socjologii (SC-1)
  Poprzednie etapy: (brak)
  Następne etapy: Drugi rok socjologii
Kierunki: socjologia
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019Z Wymagany do warunku
„Marketing społeczny - krok po kroku” (WAR BAD) 3502-FAKL427 2012 - 2013 NIE
„Przemiany obyczajowości we współczesnej Polsce - teorie oraz codzienne praktyki” – seminarium TABS 3502-FAKL414 2012 - 2013 NIE
ADI: badania edukacyjne 3502-FAKL589 2014 - ... NIE
ADI: Badanie struktury społecznej – zagadnienia, pomiar, metody analizy 3502-FAKL443 2014 - ... NIE
ADI: Podstawy analizy danych ilościowych 3502-FAKL268 2012 - 2013 NIE
ADI: Statystyczny niezbędnik socjologa 3502-FAKL590 2014 - ... NIE
ADI: Twarze sondażu. Teoria, metodologia, technika i praktyka badań reprezentacyjnych. Przegląd problematyki. 3502-FAKL405 2012 - 2013 NIE
ADI: Twarze sondażu. Teoria, metodologia, technika i praktyka badań reprezentacyjnych. Przegląd problematyki. 3502-FAKL405 2014 - ... NIE
ADI: Warsztaty z analizy danych ilościowych 3502-WAR25 2012 - 2013 NIE
ADI: Warsztaty z analizy danych ilościowych 3502-WAR25 2014 - ... NIE
ADJ: Badanie mobilności - transnarodowe przestrzenie społeczne i inne współczesne koncepcje w badaniu migracji 3502-FAKL640 2014 - ... NIE
ADJ: Ciało w kulturze konsumpcji. Warsztaty analizy danych jakościowych 3502-FAKL481 2014 - ... NIE
ADJ: Kultura popularna i media 3502-FAKL476 2014 - ... NIE
ADJ: Uniwersytet oczami studentów – analiza treści indywidualnych wywiadów pogłębionych 3502-FAKL480 2014 - ... NIE
ADJ: Warsztaty z wspomaganej komputerowo analizy jakościowej przy użyciu programu Atlas.ti. 3502-FAKL478 2014 - ... NIE
ADJ: Zmiana społeczna w ujęciu biograficznym 3502-FAKL479 2014 - ... NIE
ADJ:Trzeci sektor i przyszłość usług publicznych 3502-FAKL477 2014 - ... NIE
Analiza Danych Ilościowych: badania edukacyjne (ADI) 3502-FAKL248 2012 - 2013 NIE
Antropolog na wojnie – przypadek Iraku i Afganistanu (WAR BAD) 3502-FAKL398 2012 - 2013 NIE
CPS: Administracja i polityka 3502-FAKL593 2014 - ... NIE
CPS: Decyzje, sprawiedliwość, dobrobyt społeczny 3502-FAKL482 2014 - ... NIE
CPS: Kultura w społeczności lokalnej 3502-FAKL485 2014 - ... NIE
CPS: Państwo współczesne 3502-FAKL449 2012 - 2013 NIE
CPS: Partie polityczne w demokracji. 3502-FAKL591 2014 - ... NIE
CPS: Religia i kościół w czasach gwałtownej zmiany 3502-FAKL483 2014 - ... NIE
CPS: Socjologia sztuki. Wprowadzenie 3502-FAKL484 2014 - ... NIE
CPS: Społeczeństwo i polityka Unii Europejskiej – kierunki zmian 3502-FAKL450 2012 - 2013 NIE
CPS: Społeczeństwo i polityka Unii Europejskiej – kierunki zmian 3502-FAKL450 2014 - ... NIE
CPS: Społeczeństwo jako proces: zmiana, transformacja, modernizacja. 3502-FAKL179 2012 - 2013 NIE
CPS: Społeczeństwo jako proces: zmiana, transformacja, modernizacja. 3502-FAKL179 2014 - ... NIE
CPS: Tożsamość i komunikacja: zagadnienia interakcjonizmu symbolicznego 3502-FAKL403 2012 - 2013 NIE
CPS: Tożsamość i komunikacja: zagadnienia interakcjonizmu symbolicznego 3502-FAKL403 2014 - ... NIE
Czy zmierzch partii politycznych? (CPS) 3502-FAKL326 2012 - 2013 NIE
Dwujęzyczność w praktyce – języki mniejszości narodowych w społeczności lokalnej (TABS) 3502-FAKL286 2012 - 2013 NIE
Film jako laboratorium socjologa. Film jako narzędzie i przedmiot obserwacji oraz analizy socjogicznej (WAR BAD) 3502-FAKL420 2012 - 2013 NIE
Filozofia nauki i metodologia nauki (II stopień mgr) 3502-FNIMN 2012 - ... NIE
Harcerz w ponowoczesnym świecie. cz. 2 - harcerze Próba opisu ZHR oraz innych organizacji harcerskich i skautowych (WAR BAD) 3502-FAKL421-2 2012 - 2013 NIE
Jak badać losy absolwentów uczelni? (WAR BAD) 3502-FAKL436 2012 - 2013 NIE
Kultura w społeczności lokalnej (TABS) 3502-FAKL415 2012 - 2013 NIE
Media w perspektywie kulturoznawczej (ADJ) 3502-SEM44 2012 - 2013 NIE
Mobilność w zglobalizowanym świecie (ADJ) 3502-FAKL454 2012 - 2013 NIE
Polskie organizacje pracodawców. Analiza dyskursu (ADJ) 3502-FAKL452 2012 - 2013 NIE
Praca opiekuńcza, miłość, intymność. Przemiany relacji rodzinnych w globalnych migracjach. (WAR BAD) 3502-FAKL278 2012 - 2013 NIE
Procesy socjalizacji w teorii i w praktyce (CPS) 3502-FAKL141 2012 - 2013 NIE
Religia i kościół w społeczeństwie współczesnym (CPS) 3502-FAKL325 2012 - 2013 NIE
Religia jako forma komunikacji – warsztaty z analiz treści (ADJ) 3502-FAKL453 2012 - 2013 NIE
Ruchy społeczne w perspektywie kulturowej (TABS) 3502-FAKL416 2012 - 2013 NIE
Skalowanie jednowymiarowe w badaniach sondażowych 3502-FAKL320 2012 - 2013 NIE
Skalowanie jednowymiarowe w badaniach sondażowych 3502-FAKL320 2014 - ... NIE
Socjologia - czy zmiana paradygmatu? (TABS) 3502-FAKL455 2012 - 2013 NIE
Socjologia i system edukacji. Naprawianie naszej szkoły (WAR BAD) 3502-FAKL456 2012 - 2013 NIE
Socjologia kultury popularnej i mediów (ADJ) 3502-FAKL413 2012 - 2013 NIE
Socjologia sztuki. Wprowadzenie (TABS) 3502-FAKL417 2012 - 2013 NIE
Społeczne konteksty mówienia (TABS) 3502-FAKL418 2012 - 2013 NIE
Szkolnictwo wyższe. Między misją a rynkiem/rynkami pracy Szkolnictwo wyższe. Między misją a rynkiem/rynkami pracy (WAR BAD) 3502-FAKL442 2012 - 2013 NIE
TABS: Główne problemy socjologii religii. 3502-FAKL509 2014 - ... NIE
TABS: Kapitalizm i współczesna lewica 3502-FAKL507 2014 - ... NIE
TABS: Kultura terapeutyczna 3502-274 2014 - ... NIE
TABS: Lewica-prawica: sens ideowy i teoretyczny a praktyka polityczna po1989 roku 3502-021 2012 - 2013 NIE
TABS: Lewica-prawica: sens ideowy i teoretyczny a praktyka polityczna po1989 roku 3502-021 2014 - ... NIE
TABS: Międzykrajowe badania wartości: tradycja i nowe wyzwania (w świetle kolejnej, VI fali badań EVS) 3502-FAKL607 2014 - ... NIE
TABS: Monografie - problemy teoretyczne i etyczne 3502-FAKL617 2014 - ... NIE
TABS: Od polityki do polityczności. Teoria polityczności Carla Schmitta: założenia i konsekwencje. 3502-FAKL446 2012 - 2013 NIE
TABS: Od socjologii historycznej do teorii systemów – współczesne teorie socjologiczne po funkcjonalizmie 3502-FAKL321 2014 - ... NIE
TABS: Ruchy społeczne a zmiany kulturowe 3502-FAKL510 2014 - ... NIE
TABS: Socjalizacja: problemy i konteksty 3502-FAKL506 2014 - ... NIE
TABS: Społeczne role intelektualistów – „public intellectuals” w polskiej historii powojennej 3502-FAKL600 2014 - ... NIE
TABS: Współczesne społeczeństwo polskie – jak je analizować, jak o nim pisać 3502-FAKL508 2014 - ... NIE
TABS: Zakorzenienie kryzysów gospodarczych. Socjologia ekonomiczna wobec współczesnych przemian gospodarki 3502-FAKL447 2012 - 2013 NIE
TABS: Zakorzenienie kryzysów gospodarczych. Socjologia ekonomiczna wobec współczesnych przemian gospodarki 3502-FAKL447 2014 - ... NIE
Teoria postkolonialna (TABS) 3502-FAKL419 2012 - 2013 NIE
Visual Sociology (ADJ) 3502-FAKL412 2012 - 2013 NIE
WAR BAD: Badania jakościowe w praktyce 3502-FAKL619 2014 - ... NIE
WAR BAD: Gimnazjaliści uwikłani w płeć. Konstruowanie tożsamości płciowych przez uczniów i uczennice gimnazjów. 3502-FAKL645 2014 - ... NIE
WAR BAD: Harcerz w ponowoczesnym świecie – kontynuacja. Socjologiczna próba opisu organizacji harcerskich i skautowych cz. 1 3502-FAKL514 2014 - ... NIE
WAR BAD: Harcerz w ponowoczesnym świecie – kontynuacja. Socjologiczna próba opisu organizacji harcerskich i skautowych cz. 2 3502-FAKL514-1 2014 - ... NIE
WAR BAD: Kryzys: między zmianą a adaptacją, protestem a konfromizmem. Film jako laboratorium socjologa. 3502-FAKL512 2014 - ... NIE
WAR BAD: Miejsca pamięci w przestrzeni miejskiej Warszawy 3502-FAKL513 2014 - ... NIE
WAR BAD: Muzeum-rzecz-wspólnota 3502-FAKL515 2014 - ... NIE
WAR BAD: Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji 3502-FAKL618 2014 - ... NIE
WAR BAD: Realizacja badań CAWI na platformach internetowych 3502-FAKL641 2014 - ... NIE
WAR BAD: Skuteczne przywództwo lokalne 3502-FAKL441 2014 - ... NIE
WAR BAD: Socjologia sportu: sport a zmiana społeczna 3502-FAKL439 2012 - 2013 NIE
WAR BAD: Socjologia sportu: sport a zmiana społeczna 3502-FAKL439 2014 - ... NIE
WAR BAD: Społeczeństwo pod nadzorem: inwigilacja i kontrola w codziennym doświadczeniu Polaków 3502-FAKL609 2014 - ... NIE
WAR BAD: Społeczności lokalne wobec przeszłości. Badania porównawcze Radzymina i Legionowa. 3502-FAKL611 2014 - ... NIE
WAR BAD: Tor Wyścigów Konnych Służewiec – konflikt o przyszłość. Jego społeczne funkcje i znaczenia 3502-FAKL620 2014 - ... NIE
WAR BAD: Ukryty program akademickiej przestrzeni dydaktycznej i poza dydaktycznej 3502-FAKL605 2014 - ... NIE
WAR BAD: Warsztat pisarski antropologa 3502-FAKL511 2014 - ... NIE
WAR BAD: Znaczenie pracy. Trzydzieści lat później. 3502-FAKL520 2014 - ... NIE
Warsztat: Trudny wywiad w trudnym środowisku. Pojednanie polsko-ukraińskie – jak to zrobić i komu jest potrzebne?” 3502-FAKL422 2012 - 2013 NIE
Warsztaty z analizy danych jakościowych (ADJ) 3502-WAR15 2012 - 2013 NIE
Zasady sprawiedliwości. Teorie i badania empiryczne (TABS) 3502-FAKL448 2012 - 2013 NIE
Zastane dane jakościowe – wykorzystywanie na wybranych przykładach (ADJ) 3502-FAKL464 2012 - 2013 NIE
Zmiana społeczna w ujęciu biograficznym – warsztaty analizy wywiadu narracyjnego (ADJ) 3502-FAKL122 2012 - 2013 NIE

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych