Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - zarządzanie

Programy realizujące ten kierunek studiów

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Wydział Socjologii wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Wydział Zarządzania wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna SP-ZA-AIK
Podyplomowe Studia dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki IT w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach SP-ZA-IT-EFS
Podyplomowe Studia dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki Zarządzanie Kompetencjami SP-ZA-ZKOM-EFS
Podyplomowe Studia dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki Zarządzanie Małą Firmą SP-ZA-ZMF-EFS
Podyplomowe Studia dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki Zarządzanie Rozwojem Firmy na Rynku UE SP-ZA-ZRFUE-EFS
Podyplomowe Studia dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki Zarządzanie Sprzedażą SP-ZA-ZS-EFS
Podyplomowe Studia dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki Zarządzanie w Służbie Zdrowia SP-ZA-ZSZ-EFS
Podyplomowe Studia Ekonomia i Prawo Gospodarcze SP-ZA-EPG
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Finanse w praktyce prawniczej SP-ZA-FPP
Podyplomowe Studia Menedżerskie - FinTech SP-ZA-FIN
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Skarbowość korporacyjna SP-ZA-SK
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Zarządzanie Finansami Szkoły Wyższej SP-ZA-ZFSW
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Zarządzanie Szkołą Wyższą SP-ZA-ZSW
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Zarządzanie w instytucjach publicznych SP-ZA-ZIP
Podyplomowe Studia Menedżerskie – Konsument 3.0 SP-ZA-KNS
Podyplomowe Studia Menedżerskie – Sukcesja w biznesie SP-ZA-SWB
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej SP-ZA-KZI-IT
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Menedżerów Sprzedaży SP-ZA-MS
Podyplomowe Studia Menedżerskie Menedżer publiczny SP-ZA-MP
Podyplomowe Studia Menedżerskie Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych (ARiS) - Telekomunikacja SP-ZA-OKRSI
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu Produktów Farmaceutycznych SP-ZA-MPF
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Ogólnomenedżerskim SP-ZA-OG
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury SP-ZA-ART
Podyplomowe studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw SP-ZA-ZFP
Podyplomowe studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektami Informatycznymi SP-ZA-ZPI
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektem (Project Management) SP-ZA-ZP
Podyplomowe studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi SP-ZA-ZZL
Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie na rynku dzieł sztuki SP-ZA-RDS
Podyplomowe Studia Negocjacje z Elementami Marketingu SP-ZA-NZEM
Podyplomowe Studia Rachunkowość międzynarodowa SP-ZA-RM
Podyplomowe Studia Zarządzania dla pracowników Politechniki Warszawskiej – Akademia Menadżera SP-ZA-AM
Podyplomowe Studia Zarządzanie i Ewaluacja Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej SP-ZA-UE
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Ochronie Zdrowia SP-ZA-ZOZ
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Sektorze Publicznym SP-ZA-ZSP
Program "MOST" na zarządzaniu MOST-ZM
Program "MOST" na zarządzaniu MOST-ZA
Program MOST na Wydz. Zarządzania dla doktorantów DR-MOST-ZA
Studia trzeciego stopnia, niestacjonarne (zaoczne) - Wydział Zarządzania ZD-ZARZ
Studia trzeciego stopnia, stacjonarne - Wydział Zarządzania DD-ZARZ
Studia trzeciego stopnia, stacjonarne w języku angielskim - Wydział Zarządzania DD-ZARZ-ANG
Zarządzanie, Global MBA, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia WU-ZA-GMBA
Zarządzanie, Magisterskie Studia Menedżerskie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia ZU-ZM
Zarządzanie, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia NW2-ZA
Zarządzanie, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-ZA
Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia NZ2-ZA
Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia NZ1-ZA
Zarządzanie, stacjonarne, drugiego stopnia S2-ZA
Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-ZA
Wydział Psychologii wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Wydział Nauk Ekonomicznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych wszystkie kierunki w tej jednostce
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD