Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka angielskiego w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Informacje o programie studiów

Kod: EZ-FL-NA-O-KZ
Nazwa: Nauczanie języka angielskiego w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filologia nauczanie języka angielskiego
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Instytut Anglistyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku filologia w zakresie nauczania języka angielskiego
Uprawnienia zawodowe:

Posiada przygotowanie pedagogiczne - spełnił wymagania zawarte w §1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U z 2002r., Nr 155, poz. 1288, z późn. zm.)

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Województwem Mazowieckim z dnia 18.08.2008 r. - w zakresie języka angielskiego (Instytut Anglistyki)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)