Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia polska w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Informacje o programie studiów

  Kod: EZ-FP-O-KZ
  Nazwa: Filologia polska w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: filologia polska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Polonistyki [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Ostatni etap programu w kolegium zewnętrznym

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw i egzamin konkursowy

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym, specjalizacja nauczycielska
Licencjat na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym, specjalizacja nauczycielska
Uprawnienia zawodowe:

Posiada przygotowanie pedagogiczne - spełnił wymagania zawarte w §1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U z 2002r., Nr 155, poz. 1288, z późn. zm.)

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych