Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: S1-MSMP
  Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: studia międzykierunkowe MISMaP
Kierunki do
wyboru:
astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
filozofia
filozofia Warsaw International Studies in Philosophy
fizyka
geologia
rekrutacja bez podziału na kierunki (Geologia, Geologia stosowana)
Geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
geologia stosowana
geografia
gospodarka przestrzenna
informatyka
kognitywistyka
matematyka
ochrona środowiska
socjologia
Jednostki: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Chemii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Filozofii i Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar. pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy semestr czwartego roku geologii stosowanej w ramach MISMaP, geologia inżynierska
Pierwszy rok, kierunek astronomia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek biologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek biotechnologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek chemia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek fizyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek geografia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek informatyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek matematyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek ochrona środowiska w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek geologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, geologia i geologia stosowana w ramach MISMaP
pierwszy rok, geologia stosowana w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek filozofia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek kognitywistyka w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek socjologia w ramach MISMaP
Pierwszy rok, kierunek filozofia po angielsku w ramach MISMaP
Pierwszy rok, geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku informatyka w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku matematyka w ramach MISMaP
Licencjat z astronomii w ramach MISMaP
Licencjat z fizyki w ramach MISMaP
Licencjat z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych
Licencjat na kierunku chemia w ramach MISMaP
Inżynier na kierunku geologia stosowana w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku geologia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP
Licencjat na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowiska
Licencjat na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii fizycznej stosowanej
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej styosowanej
Licencjat na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku filozofia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku kognitywistyka w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISMaP
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia