Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia białoruska z językiem angielskim w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: S1-PRK-FLBIALA-MISH
Nazwa: Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia białoruska z językiem angielskim w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: studia międzydziedzinowe MISH
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
studia międzyobszarowe MISH
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Katedra Białorutenistyki (od 1996) [ inne programy w tej jednostce ]
Katedra Ukrainistyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim w ramach MISH
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)