Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Indywidualne studia międzydziedzinowe - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: S1-PRK-INB-MISH
  Nazwa: Indywidualne studia międzydziedzinowe - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: studia międzyobszarowe MISH
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Prawa i Administracji [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Pedagogiczny [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Historyczny [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Lingwistyki Stosowanej [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Neofilologii [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Filozofii i Socjologii [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Orientalistyczny [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział "Artes Liberales" [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Ameryk i Europy [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Trzeci rok w MISH, II dyplom
Pierwszy rok w MISH
Drugi rok w MISH
Trzeci rok w MISH

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w ramach MISH
Licencjat na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166